Variabele: Patronale bijdrageverminderingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Patronale bijdrageverminderingen

Afkorting

Mntdedpat

Thema

Bijdragevermindering, Werkgever

Definitie/omschrijving

Totaal van de patronale bijdrageverminderingen

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • In dit veld is de totale som gegeven van de patronale bijdrageverminderingen - het detail per code komt voor in het bestand RSZPPO - statbaseF.
  • De codes 0001 en 0600 zijn persoonlijke bijdrageverminderingen, de andere codes zijn patronale bijdrageverminderingen.

Internationale compatibiliteit

/