Variabele: Gecumuleerd percentage deeltijdarbeid

Een verbetering voorstellen

Naam

Gecumuleerd percentage deeltijdarbeid

Afkorting

Cum_pct

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Voor personen met meerdere jobs in loondienst worden de percentages deeltijdarbeid van de verschillende arbeidsprestaties gecumuleerd.

Bron

DWH_BCSS_VarDerEmploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De berekening van het percentage deeltijdarbeid is bij de invoering van de DMFA (vanaf 2003) gewijzigd aan de basis. De variabele geeft vanaf 2003 de contractuele situatie weer terwijl het voordien om een benadering/raming ging.

Internationale compatibiliteit

/