Variabele: Bijdrage begeleiding werklozen

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage begeleiding werklozen

Afkorting

Cotach

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Werkgeversbijdrage ingesteld op basis van de interprofessionele akkoorden.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Verlengd voor de periodes 2003-2004 en 2005-2006. De bestemming (inschakelingsparcours, individuele begeleiding,...) hangt af van het dan geldende akkoord. De eerste 2 kwartalen van 2003 en 2005 werd de bijdrage niet geïnd bij gebrek aan akkoord, de 3de en 4de kwartalen van 2003 en 2005 werd dit gecompenseerd door een verdubbeling van de bijdrage. Vervangen door Contributioncode 854.

Internationale compatibiliteit

/