Variabele: Maximum

Een verbetering voorstellen

Naam

Maximum

Afkorting

Maximum

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Maximumwedde waaraan het pensioen is gekoppeld voor de perequatie. Het is de maximumwedde van de weddenschaal verbonden aan de laatste graad waarvan de belanghebbende titularis was voor zijn opruststelling. De maximumwedde kan evolueren doorheen de tijd en wordt gepubliceerd in de loonakkoorden.

Bron

DWH_SDPSP_PENSIONS

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het indexeringsmechanisme en de automatische perequatie zijn twee belangrijke hefbomen voor de welvaartsvastheid van de overheidspensioenen. Zowel de indexering als eventuele perequaties gebeuren automatisch.
  • Het pensioenbedrag van de ambtenaren wordt aan de welvaart aangepast volgens het principe van 'uitgestelde wedde'. De automatische perequatie betekent dat een verhoging van het loon van de actieve ambtenaar gepaard gaat met een evenredige verhoging van het pensioen van de gepensioneerde ambtenaar.
  • De variabele 'maximum' bestaat in functie van de oude perequatiewetgeving die geldig is tot eind 2006. Onder deze regeling stegen de pensioenen als de maximumwedde verbonden aan het ambt dat de pensioentrekkende het laatst bekleedde, steeg. Er gold met andere woorden een systeem van individuele perequatie. Voor iedere pensioentrekkende werd een perequatiecoëfficiënt berekend die het resultaat was van de verhouding tussen het pensioen en de maximumwedde. Deze perequatiecoëfficiënt werd bepaald op het moment van de oppensioenstelling.
  • Vanaf 2 januari 2007 is een nieuw concept van perequatie geldig, dat gebaseerd is op een systeem van (vijftien) perequatiekorven. Alle rust- en overlevingspensioenen worden verbonden aan een perequatiekorf. Die korf stemt overeen met de sector waarin het personeelslid zijn loopbaan beëindigt. Het verhogingspercentage van de korf is voor elk pensioen hetzelfde. Om de twee jaar wordt automatisch een perequatie toegepast op basis van de globale evolutie van de lonen in de betrokken perequatiekorf. De eerste perequatie volgens het nieuwe systeem heeft plaatsgevonden op 1 januari 2009.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/