Bron DWH_BCSS_MiniRN

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Minirn

Naam

DWH_BCSS_MiniRN

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 01/01/2012

Coverage/scope

Het minirn is een databank die afgeleid is uit het rijksregister, met een beperkt aantal gegevens. Het bestand DWH_BCSS_MiniRN, aanwezig in het datawarehouse, is een gedeeltelijke kopie van het minirn.

DWH_BCSS_MiniRN bevat slechts één bruikbaar gegeven, namelijk de woonplaats op het niveau van de gemeente. Daarnaast wordt uit het rijksregisternummer ook het geslacht en de geboortedatum afgeleid. Het minirn is dus beperkter in aantal kenmerken dan het bestand met rijksregistergegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie : het bevat geen woonplaats op statistische sector, geen nationaliteit en geen gegevens over de gezinssamenstelling.

Het minirn dekt de volledige (legale) bevolking wonend in België - het bevat iedereen die ingeschreven is in het rijksregister met inbegrip van het wachtregister. Tot en met 2007 waren de personen in het KSZ-register, normaliter personen wonend in het buitenland, niet opgenomen. Vanaf 1 januari 2008 worden personen die in het buitenland wonen en zich ingeschreven hebben in een diplomatieke post of aan de gemeente hebben gemeld dat ze naar het buitenland vertrokken en naar welk land ze gingen echter wel opgenomen in het minrn. In dat geval wordt in de variabele codnis de landcode van de woonplaats geplaatst. Wat de populatie betreft is het minirn met andere woorden ruimer dan het bestand met Rijksregistergegevens van ADSEI (beperkt tot de personen die in België wonen en pas vanaf 01/01/2011 inclusief het wachtregister). Het bestand dat werd ingeladen in het Datawarehouse bevat echter geen overledenen.

Periodiciteit

Op de laatste dag van ieder jaar, om 24:00u (of preciezer, de eerste dag van het nieuwe jaar) wordt er een kopie gemaakt van dit minirn. Het minirn wordt één maal per jaar ingeladen, al zijn de bestanden in feite wel beschikbaar op trimestriële basis. De kopie m.b.t. 1 januari wordt vanaf 2005 systematisch ingeladen in het Datawarehouse.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

DWH_BCSS_MiniRN is een tweede bron voor persoonskenmerken in het Datawarehouse, naast de rijksregistergegevens die geleverd worden door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het vroegere NIS. DWH_BCSS_MiniRN wordt ingeladen in het Datawarehouse omdat het sneller beschikbaar is.

Vanaf 1/1/2011 is er sprake van een nieuw Minirn. Op 1 januari 2011 en 1 januari 2012 bestaan het oude Minirn en het nieuwe Minirn dus naast elkaar.

Links

http://www.ksz-bcss.fgov.be/