Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 1.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01110Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/1997 - 31/12/2002
01121Groenteteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01122Bloementeelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01123Boomkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01130Fruitteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01210Rundveehouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01220Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01231Fokvarkenshouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01232Varkensvetmesterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01241Kippenkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01242Productie van eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
01243Overige pluimveehouderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01250Overige dierenfokkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01300Gemengd bedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
01410Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/1997 - 31/12/2002
01411Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen 01/01/1997 - 31/12/2002
01412Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
01420Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
01500Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
02011Bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
02012Bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
02020Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
05010Visserij 01/01/1997 - 31/12/2002
05020Visteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
10100Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10200Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10300Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
11100Winning van aardolie en aardgas 01/01/1997 - 31/12/2002
11200Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/1997 - 31/12/2002
12000Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
13000Winning van metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
13100Winning van ijzererts 01/01/1997 - 31/12/2002
13200Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
14110Winning van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14121Winning van cementsteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14122Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/1997 - 31/12/2002
14130Winning van leisteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14211Winning van zand 01/01/1997 - 31/12/2002
14212Winning van grind 01/01/1997 - 31/12/2002
14220Winning van klei en kaolien 01/01/1997 - 31/12/2002
14300Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/1997 - 31/12/2002
14400Productie van zout 01/01/1997 - 31/12/2002
14500Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15111Productie van vers vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15112Productie van diepgevroren vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15121Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15122Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15131Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/1997 - 31/12/2002
15132Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15201Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15202Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15311Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/1997 - 31/12/2002
15312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
15320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/1997 - 31/12/2002
15331Verwerking en conservering van groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15332Productie van diepgevroren groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15333Verwerking en conservering van fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
15411Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
15412Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15420Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15430Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/1997 - 31/12/2002
15610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15710Vervaardiging van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
15720Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
15811Industriële bakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15812Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15820Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15830Vervaardiging van suiker 01/01/1997 - 31/12/2002
15840Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15850Vervaardiging van deegwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15860Verwerking van koffie en thee 01/01/1997 - 31/12/2002
15870Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15880Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/1997 - 31/12/2002
15890Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15910Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15920Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/1997 - 31/12/2002
15930Vervaardiging van wijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15940Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15950Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15960Vervaardiging van bier 01/01/1997 - 31/12/2002
15970Vervaardiging van mout 01/01/1997 - 31/12/2002
15980Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/1997 - 31/12/2002
16000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
17110Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17120Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17130Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17140Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17150Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/1997 - 31/12/2002
17160Vervaardiging van naaigarens 01/01/1997 - 31/12/2002
17170Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17210Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17220Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17230Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17240Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17250Vervaardiging van overige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17300Textielveredeling 01/01/1997 - 31/12/2002
17401Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
17402Confectie van overige textielartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
17510Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
17520Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/1997 - 31/12/2002
17530Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/1997 - 31/12/2002
17540Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
17600Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
17710Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/1997 - 31/12/2002
17720Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
18100Vervaardiging van kleding van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
18210Vervaardiging van werkkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18221Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
18222Vervaardiging van maatkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18230Vervaardiging van onderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18241Vervaardiging van babykleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18242Vervaardiging van sportkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18243Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/1997 - 31/12/2002
18244Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
18300Bontnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
19100Looien en bereiden van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
19200Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
19301Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
19302Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
20101Zagen en schaven van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20102Impregneren van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20200Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20300Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
20301Vervaardiging artikelen van hout (bouw) 01/01/1997 - 31/12/2002
20400Vervaardiging van houten emballage 01/01/1997 - 31/12/2002
20510Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20520Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
21110Vervaardiging van papierpulp 01/01/1997 - 31/12/2002
21121Vervaardiging van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21122Vervaardiging van karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
21230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21240Vervaardiging van behangselpapier 01/01/1997 - 31/12/2002
21250Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
22110Uitgeverijen van boeken 01/01/1997 - 31/12/2002
22120Uitgeverijen van kranten 01/01/1997 - 31/12/2002
22130Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
22140Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22150Overige uitgeverijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22210Dagbladdrukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22220Overige drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22230Boekbinden 01/01/1997 - 31/12/2002
22240Prepress-activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
22250Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22310Reproductie van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22320Reproductie van video-opnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22330Reproductie van computermedia 01/01/1997 - 31/12/2002
23100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23300Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/1997 - 31/12/2002
24120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/1997 - 31/12/2002
24130Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24140Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24151Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24152Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/1997 - 31/12/2002
24160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
24300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/1997 - 31/12/2002
24410Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24421Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24422Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
24511Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24512Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24520Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24610Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24620Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/1997 - 31/12/2002
24630Vervaardiging van etherische oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
24640Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24650Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/1997 - 31/12/2002
24660Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24700Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
25110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25120Loopvlakvernieuwing 01/01/1997 - 31/12/2002
25130Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25230Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
25240Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
26110Vervaardiging van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26130Vervaardiging van holglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26140Vervaardiging van glasvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
26150Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26211Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26212Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26220Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26230Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
26240Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26250Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26260Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
26300Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
26401Vervaardiging van dakpannen 01/01/1997 - 31/12/2002
26402Vervaardiging van bakstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
26403Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/1997 - 31/12/2002
26510Vervaardiging van cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26520Vervaardiging van kalk 01/01/1997 - 31/12/2002
26530Vervaardiging van gips 01/01/1997 - 31/12/2002
26610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/1997 - 31/12/2002
26640Vervaardiging van mortel 01/01/1997 - 31/12/2002
26650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/1997 - 31/12/2002
26660Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26700Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
26810Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
26820Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
27100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27101Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27102Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27103Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27104Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27210Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27220Vervaardiging van stalen buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27310Koudtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27320Koudwalsen van bandstaal 01/01/1997 - 31/12/2002
27330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/1997 - 31/12/2002
27340Draadtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27350Overige eerste verwerking van staal; productie van niet-EGKS-ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27410Productie van edele metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27421Productie van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27422Eerste verwerking van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27431Productie van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27432Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27441Productie van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27442Eerste verwerking van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27451Productie van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27452Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27500Gieten van metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27510Gieten van ijzer 01/01/1997 - 31/12/2002
27520Gieten van staal 01/01/1997 - 31/12/2002
27530Gieten van lichte metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27540Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
28110Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
28120Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28210Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28220Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/1997 - 31/12/2002
28300Vervaardiging van stoomketels 01/01/1997 - 31/12/2002
28401Smeden van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28402Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28403Poedermetallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
28510Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28520Algemene metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
28610Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
28620Vervaardiging van gereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
28630Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
28710Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28720Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28730Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/1997 - 31/12/2002
28741Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/1997 - 31/12/2002
28742Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/1997 - 31/12/2002
28743Vervaardiging van veren 01/01/1997 - 31/12/2002
28751Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28752Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
28753Vervaardiging van brandkasten 01/01/1997 - 31/12/2002
28754Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28755Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/1997 - 31/12/2002
29120Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29130Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29141Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
29142Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/1997 - 31/12/2002
29210Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/1997 - 31/12/2002
29220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29230Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
29241Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29242Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29243Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29244Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29245Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29246Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
29247Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29310Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29321Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29322Herstelling van landbouwmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29401Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29402Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29403Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29404Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven handgereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
29405Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29431Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29432Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29433Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29510Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
29520Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29530Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29540Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
29550Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/1997 - 31/12/2002
29561Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29562Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
29563Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/1997 - 31/12/2002
29564Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/1997 - 31/12/2002
29601Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29602Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29710Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29720Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
30010Vervaardiging van kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
30020Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/1997 - 31/12/2002
31100Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
31200Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
31300Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/1997 - 31/12/2002
31400Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
31501Vervaardiging van lampen 01/01/1997 - 31/12/2002
31502Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
31610Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
31621Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
31622Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/1997 - 31/12/2002
31623Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
32100Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/1997 - 31/12/2002
32201Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
32202Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/1997 - 31/12/2002
32300Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33101Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33102Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33103Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/1997 - 31/12/2002
33201Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33202Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33300Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/1997 - 31/12/2002
33401Vervaardiging van brillen 01/01/1997 - 31/12/2002
33402Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33500Vervaardiging van uurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
34100Vervaardiging en assemblage van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
34201Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
34202Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
34300Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
35110Bouw en reparatie van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
35120Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35200Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/1997 - 31/12/2002
35300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35410Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35420Vervaardiging van rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35430Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
35500Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
36100Vervaardiging van meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
36111Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
36112Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36121Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36122Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36130Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36141Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36142Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36150Vervaardiging van matrassen 01/01/1997 - 31/12/2002
36210Slaan van munten 01/01/1997 - 31/12/2002
36221Bewerking van diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
36222Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
36223Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36224Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
36300Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
36400Vervaardiging van sportartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36500Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
36610Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36620Vervaardiging van borstelwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
36630Overige industrie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
37100Recycling van metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37200Recycling van niet-metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37210Recuperatie van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
37220Recuperatie van textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
37230Recuperatie van scheikundige stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
40100Productie en distributie van elektriciteit 01/01/1997 - 31/12/2002
40200Productie en distributie van gas 01/01/1997 - 31/12/2002
40300Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/1997 - 31/12/2002
40400Productie en distributie van gemengde energie 01/01/1997 - 31/12/2002
41000Winning, zuivering en distributie van water 01/01/1997 - 31/12/2002
45111Slopen van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45112Grondverzet 01/01/1997 - 31/12/2002
45120Proefboren en boren 01/01/1997 - 31/12/2002
45200Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45211Bouwen van individuele huizen 01/01/1997 - 31/12/2002
45212Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45213Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
45214Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
45215Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
45220Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/1997 - 31/12/2002
45230Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
45241Baggerwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
45242Overige waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45250Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45310Elektrische installatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45320Isolatiewerkzaamheden 01/01/1997 - 31/12/2002
45331Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45332Overig loodgieterswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45340Overige bouwinstallatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45410Stukadoorswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45421Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
45422Metaalschrijnwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45431Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/1997 - 31/12/2002
45432Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/1997 - 31/12/2002
45433Plaatsen van behang 01/01/1997 - 31/12/2002
45441Schilderen 01/01/1997 - 31/12/2002
45442Glaszetten 01/01/1997 - 31/12/2002
45450Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45500Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/1997 - 31/12/2002
50101Groothandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50102Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50103Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50104Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
50200Onderhoud en reparatie van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50301Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50302Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50400Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
50500Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
51110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/1997 - 31/12/2002
51120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/1997 - 31/12/2002
51140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51150Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/1997 - 31/12/2002
51210Groothandel in granen, zaden en diervoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51220Groothandel in bloemen en planten 01/01/1997 - 31/12/2002
51230Groothandel in levende dieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51250Groothandel in ruwe tabak 01/01/1997 - 31/12/2002
51310Groothandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
51321Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/1997 - 31/12/2002
51322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
51331Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51340Groothandel in dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
51350Groothandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
51381Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51382Groothandel in aardappelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51383Groothandel in diervoeders met uitzondering van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51384Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51391Groothandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51392Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51410Groothandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
51421Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51422Groothandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
51430Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
51441Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51442Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/1997 - 31/12/2002
51460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51471Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/1997 - 31/12/2002
51472Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
51473Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51474Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
51475Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
51476Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
51477Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51478Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51510Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51520Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
51531Groothandel in hout 01/01/1997 - 31/12/2002
51532Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/1997 - 31/12/2002
51541Groothandel in ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51542Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/1997 - 31/12/2002
51550Groothandel in chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51561Groothandel in diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
51562Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51570Groothandel in afval en schroot 01/01/1997 - 31/12/2002
51610Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51620Groothandel in machines voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
51630Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
51640Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
51651Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/1997 - 31/12/2002
51652Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51653Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51660Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
51700Overige groothandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52111Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52113Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52114Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52115Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52116Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52121Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52122Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van mind er dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52210Detailhandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
52220Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52240Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
52250Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
52260Detailhandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52271Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52272Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52310Apothekers 01/01/1997 - 31/12/2002
52320Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52330Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52410Detailhandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
52421Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/1997 - 31/12/2002
52422Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/1997 - 31/12/2002
52423Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/1997 - 31/12/2002
52424Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52425Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52426Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/1997 - 31/12/2002
52431Detailhandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
52432Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52441Detailhandel in meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
52442Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/1997 - 31/12/2002
52450Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52461Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/1997 - 31/12/2002
52462Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/1997 - 31/12/2002
52470Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
52481Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52482Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52483Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52484Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieradenhorloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52485Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
52486Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
52487Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52488Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52489Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
52491Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/1997 - 31/12/2002
52492Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
52493Gespecialiseerde detailhandel in kinderwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
52494Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
52495Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/1997 - 31/12/2002
52496Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/1997 - 31/12/2002
52497Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52498Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52501Detailhandel in antiquiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
52502Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/1997 - 31/12/2002
52610Postorderbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
52621Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52622Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52623Overige markt- en straathandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52630Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/1997 - 31/12/2002
52710Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
52720Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
52730Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52740Overige reparaties, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
55100Hotels 01/01/1997 - 31/12/2002
55110Hotels en motels, met restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55120Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55210Jeugdherbergen en berghutten 01/01/1997 - 31/12/2002
55220Kampeerterreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
55231Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/1997 - 31/12/2002
55232Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/1997 - 31/12/2002
55233Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/1997 - 31/12/2002
55301Restaurants van het traditionele type 01/01/1997 - 31/12/2002
55302Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55401Cafés 01/01/1997 - 31/12/2002
55402Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55510Kantines 01/01/1997 - 31/12/2002
55521Catering 01/01/1997 - 31/12/2002
55522Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/1997 - 31/12/2002
60100Vervoer per spoor 01/01/1997 - 31/12/2002
60211Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
60212Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
60220Exploitatie van taxi's 01/01/1997 - 31/12/2002
60230Overig vervoer van personen te land 01/01/1997 - 31/12/2002
60241Verhuisdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
60242Goederenvervoer over de weg 01/01/1997 - 31/12/2002
60243Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/1997 - 31/12/2002
60300Vervoer via pijpleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
61100Zee- en kustvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
61200Binnenvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
62100Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62200Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62300Ruimtevaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63111Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/1997 - 31/12/2002
63112Overige vrachtbehandeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63121Opslag in koelpakhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
63122Overige opslag 01/01/1997 - 31/12/2002
63210Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
63220Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/1997 - 31/12/2002
63230Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63301Reisbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
63302Reisorganisatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63303Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
63401Expeditiekantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63402Bevrachting 01/01/1997 - 31/12/2002
63403Scheepsagenturen 01/01/1997 - 31/12/2002
63404Douaneagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
63405Vervoersbemiddeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63406Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
64110Nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64120Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64200Telecommunicatie 01/01/1997 - 31/12/2002
64201Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom 01/01/1997 - 31/12/2002
64202Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen 01/01/1997 - 31/12/2002
65110Centrale banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65121Banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65122Spaarbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
65123Openbare kredietinstellingen 01/01/1997 - 31/12/2002
65124De Postcheque 01/01/1997 - 31/12/2002
65210Financiële leasing 01/01/1997 - 31/12/2002
65221Verbruikskrediet 01/01/1997 - 31/12/2002
65222Overige kredietverstrekking 01/01/1997 - 31/12/2002
65231Financiële holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
65232Factoring 01/01/1997 - 31/12/2002
65233Beursvennootschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
65234Portefeuillemaatschappijen 01/01/1997 - 31/12/2002
65235Instellingen voor collectieve belegging 01/01/1997 - 31/12/2002
65236Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
66011Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66012Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66013Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66020Pensioenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
66031Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66032Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66033Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
67110Beheer van financiële beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
67120Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/1997 - 31/12/2002
67130Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
67201Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/1997 - 31/12/2002
67202Schade- en risico- experten 01/01/1997 - 31/12/2002
67203Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/1997 - 31/12/2002
70111Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70112Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70113Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
70120Handel in onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70201Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70202Verhuur van sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70203Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70204Verhuur van terreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
70311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70312Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70321Beheer van residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70322Beheer van overig onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
71100Verhuur van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
71210Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
71220Verhuur van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
71230Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71310Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71320Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
71330Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/1997 - 31/12/2002
71340Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
71401Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/1997 - 31/12/2002
71402Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/1997 - 31/12/2002
71403Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
71404Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
71405Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
71406Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
71407Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/1997 - 31/12/2002
71408Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
72100Computeradviesbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
72200Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen 01/01/1997 - 31/12/2002
72300Gegevensverwerking 01/01/1997 - 31/12/2002
72400Databanken 01/01/1997 - 31/12/2002
72500Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
72600Overige activiteiten in verband met computers 01/01/1997 - 31/12/2002
73100Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/1997 - 31/12/2002
73200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74111Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/1997 - 31/12/2002
74112Notariskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74113Deurwaarderskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74114Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
74121Boekhouders 01/01/1997 - 31/12/2002
74122Accountants 01/01/1997 - 31/12/2002
74123Bedrijfsrevisoren 01/01/1997 - 31/12/2002
74124Belastingconsulenten 01/01/1997 - 31/12/2002
74131Marktonderzoekbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74132Organisatie van opiniepeilingen 01/01/1997 - 31/12/2002
74141Public relationsbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74142Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/1997 - 31/12/2002
74151Managementactiviteiten van holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
74152Coördinatiecentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74201Architecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74202Landmeters 01/01/1997 - 31/12/2002
74203Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74301Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
74302Technische testen en analyses 01/01/1997 - 31/12/2002
74401Publiciteitsagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74402Beheer van publiciteitsdragers 01/01/1997 - 31/12/2002
74403Etaleurs en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74501Personeelsselectie en plaatsing 01/01/1997 - 31/12/2002
74502Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/1997 - 31/12/2002
74503Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74601Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
74602Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74700Industriële reiniging 01/01/1997 - 31/12/2002
74811Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74812Fotolaboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
74820Verpakkingsbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
74831Secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74832Vertaaldiensten en tolken 01/01/1997 - 31/12/2002
74833Behandeling van post 01/01/1997 - 31/12/2002
74834Sociale secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74835Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
74841Veilingwezen 01/01/1997 - 31/12/2002
74842Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
74843Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/1997 - 31/12/2002
74844Binnenhuisarchitecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74845Bedrijvencentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74846Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels 01/01/1997 - 31/12/2002
74847Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
74848Impresariaten en theateragentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74849Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
75111Centrale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/1997 - 31/12/2002
75113Provinciale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75114Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/1997 - 31/12/2002
75115O.C.M.W's 01/01/1997 - 31/12/2002
75116Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/1997 - 31/12/2002
75120Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75130Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75140Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/1997 - 31/12/2002
75210Buitenlandse zaken 01/01/1997 - 31/12/2002
75220Defensie 01/01/1997 - 31/12/2002
75231Rechtbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
75232Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
75233Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/1997 - 31/12/2002
75241Veiligheidsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
75242Rijkswacht 01/01/1997 - 31/12/2002
75243Politie 01/01/1997 - 31/12/2002
75250Civiele bescherming en brandweer 01/01/1997 - 31/12/2002
75301Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
75302Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/1997 - 31/12/2002
80101Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80102Provinciaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80103Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80104Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80105Internationaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80211Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80212Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80213Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80214Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80215Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80216Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80221Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80222Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80223Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80224Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80225Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80226Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80301Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80302Provinciaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80303Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80304Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80305Internationaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80306Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80411Autorijscholen 01/01/1997 - 31/12/2002
80412Vlieg- en vaaronderricht 01/01/1997 - 31/12/2002
80421Volwassenenvorming 01/01/1997 - 31/12/2002
80422Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/1997 - 31/12/2002
80423Schriftelijk onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80424Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85110Ziekenhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85120Medische praktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85130Tandartspraktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85141Medische laboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
85142Ziekenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
85143Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/1997 - 31/12/2002
85144Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/1997 - 31/12/2002
85145Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
85146Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85200Veterinaire diensten 01/01/1997 - 31/12/2002
85311Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/1997 - 31/12/2002
85312Weeshuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85313Instituten voor probleemkinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85314Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/1997 - 31/12/2002
85315Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85316Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85321Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85322Beschutte werkplaatsen 01/01/1997 - 31/12/2002
85323Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85324Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.- Centra 01/01/1997 - 31/12/2002
90001Afvalwaterverzameling en -zuivering 01/01/1997 - 31/12/2002
90002Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil 01/01/1997 - 31/12/2002
90003Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin 01/01/1997 - 31/12/2002
90004Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90005Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/1997 - 31/12/2002
90023Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90030Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
91110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91120Beroepsorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91200Vakverenigingen 01/01/1997 - 31/12/2002
91310Religieuze of filosofische organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91311Religieuze organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91319Geestelijken ten laste van de C.D.V.U. 01/01/1997 - 31/12/2002
91320Politieke organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91330Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92111Productie van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92112Productie van televisiefilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92113Productie van overige films 01/01/1997 - 31/12/2002
92114Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/1997 - 31/12/2002
92120Distributie van films 01/01/1997 - 31/12/2002
92130Vertoning van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92201Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92202Productie van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92203Uitzending van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92204Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92311Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/1997 - 31/12/2002
92312Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/1997 - 31/12/2002
92313Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/1997 - 31/12/2002
92321Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92322Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/1997 - 31/12/2002
92331Kermisattracties 01/01/1997 - 31/12/2002
92332Pretparken 01/01/1997 - 31/12/2002
92340Overig amusement, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92400Persagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
92510Bibliotheken en openbare archieven 01/01/1997 - 31/12/2002
92520Musea en monumentenzorg 01/01/1997 - 31/12/2002
92530Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/1997 - 31/12/2002
92611Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/1997 - 31/12/2002
92612Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92613Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/1997 - 31/12/2002
92621Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/1997 - 31/12/2002
92622Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/1997 - 31/12/2002
92623Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/1997 - 31/12/2002
92710Loterijen en kansspelen 01/01/1997 - 31/12/2002
92721Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92722Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92723Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92724Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/1997 - 31/12/2002
93011Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93012Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/1997 - 31/12/2002
93013Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/1997 - 31/12/2002
93021Kapsalons 01/01/1997 - 31/12/2002
93022Schoonheidszorg 01/01/1997 - 31/12/2002
93031Begrafenisondernemingen 01/01/1997 - 31/12/2002
93032Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/1997 - 31/12/2002
93040Overige lichaamsverzorging 01/01/1997 - 31/12/2002
93051Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
93052Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93053Overige diensten , n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
95000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95001Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95002Voor niet-huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95003Personeel tewerkgesteld in privé domeinen en privé tuinen 01/01/1997 - 31/12/2002
98901In herscholing zijnde werkloze arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
98902Arbeiders, slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een vergoeding of een lijfrente genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98903Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98904B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/1997 - 31/12/2002
98905Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
99000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/1997 - 31/12/2002