Variabele: Code niveau van beheer

Een verbetering voorstellen

Naam

Code niveau van beheer

Afkorting

CNIVGEST

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze code geeft het niveau van beheer waarin het dossier zich bevindt bij de verzekeraar op het moment van de gebeurtenis (het gegeven van de gegevensbank op het ogenblik van de mededeling van dit gegeven): het kan om het niveau van beheer PRO (provisie voor te regelen ongeval = periode van tijdelijke ongeschiktheid) of het niveau van beheer VWP (voorlopige wiskundige provisie) vanaf de regeling van het ongeval door een vonnis of bekrachtiging tot het verstrijken van de herzieningstermijn (3 jaar), of om het niveau van beheer DWP (definitieve wiskundige provisie = na de herzieningstermijn). Provisie= bedrag dat door de verzekeraar voorbehouden wordt om de toekomstige kost van het ongeval te dekken.

Bron

DWH_FAT_SINPERIT

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Provisie= bedrag dat door de verzekeraar voorbehouden wordt om de toekomstige kost van het ongeval te dekken.

Internationale compatibiliteit

/