Er werd een classificatie uitgewerkt over de aard van de OCMW-steun. Deze classificatie is opgevat als een hiërarchisch systeem met 4 niveaus. In de methodologische nota staat omschreven hoe deze classificatie gecreëerd werd.  

Voor de maatregel “geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie” werd een aparte indeling uitgewerkt. In de methodologische nota wordt toegelicht hoe.