Variabele: Reden oppensioenstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Reden oppensioenstelling

Afkorting

Preascd

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Reden van oppensioenstelling

Bron

DWH_SDPSP_CARRIERE

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2005

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld.
  • De codes zijn sterk geëvolueerd door de wijzigende wetgeving
  • Deze variabele wordt vanaf 2006 vervangen door de variabele "reden_pensioen", die minder gedetailleerde informatie bevat. Voor een conversie naar deze variabele zie bijlage1.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2005
1Pensioen wegens anciënniteit op leeftijdsgrens 01/01/2001 - 31/12/2005
2Pensioen van ambtswege 01/01/2001 - 31/12/2005
3Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2005
4Pensioen wegens beroepsziekte of arbeidsongeval 01/01/2001 - 31/12/2005
5Pensioen wegens arbeidsongeval of wegens een ongeval op weg van/naar het werk 01/01/2001 - 31/12/2005
6Ontslagnemer, ontslagen of afgezet voor 1 januari 1977 met minstens 15 jaar dienst of minder dan 15 jaar dienst maar met validering door persoonlijke bijdragen tot 15 jaar dienst. 01/01/2001 - 31/12/2005
7Ontslagnemer, ontslagen of afgezet vanaf 1 januari 1977 met minstens 5 jaar dienst. 01/01/2001 - 31/12/2005
10Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
11Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
12Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
13Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
14Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
15Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
16Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 2, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
17Verminderd pensioen verleend door de Koning, art. 2, B, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
18Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
19Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
20Pensioen van ambtswege op aanvraag, art. 3, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
21Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
22Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
23Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
24Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
25Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 6 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
26Pensioen van ambtswege, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
27Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
28Pensioen van ambtswege, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
29Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
30Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, C, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
31Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, D, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2005
40Vervroegd pensioen op aanvraag 01/01/2001 - 31/12/2005
41Uitgesteld pensioen (Wet 5 augustus 1978) 01/01/2001 - 31/12/2005
43Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag) 01/01/2001 - 31/12/2005
44Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 115 Wet 14 februari 1961 01/01/2001 - 31/12/2005
45Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 117, Wet 14 februari 1961 01/01/2001 - 31/12/2005
46Vervroegd pensioen van ambtswege (548 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag) 01/01/2001 - 31/12/2005
50Pensioen op aanvraag in het onderwijs (50-54 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
51Pensioen op aanvraag in het onderwijs (55-59 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
52Pensioen op aanvraag in het onderwijs (60-64 jaar) 01/01/2001 - 31/12/2005
53Pensioen wegens anciënniteit na de leeftijdsgrens 01/01/2001 - 31/12/2005
55Vervroegd pensioen, Wet 7 maart 1978 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
56Ambtshalve op pensioen, Wet 29 juni 1976 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
57Ambtshalve op pensioen, Wet 22 december 1989 (gemeenten) 01/01/2001 - 31/12/2005
58Pensioen voor beperkte loopbaan, toegekend op basis van een gemeentelijke pensioenreglementering 01/01/2001 - 31/12/2005
59Pensioen op aanvraag wet 29 juni 1976 01/01/2001 - 31/12/2005
60Emeritaatspensioen 01/01/2001 - 31/12/2005
70Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, art. 10 Wet 21 mei 1964 01/01/2001 - 31/12/2005
71Koloniaal rustpensioen na 15 jaar fictieve dienst 01/01/2001 - 31/12/2005
72Koloniaal rustpensioen op 60 jarige leeftijd 01/01/2001 - 31/12/2005
73Koloniaal rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2005
74Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, Decreet van 23 juli 1949 01/01/2001 - 31/12/2005
80Onmiddellijk pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984 01/01/2001 - 31/12/2005
81Uitgesteld pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984 01/01/2001 - 31/12/2005
82Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar, art. 5 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
83Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf 60 jaar (politie vanaf 58 jaar, art. 6 Wet van 30 maart 2001)) 01/01/2001 - 31/12/2005
84Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 54 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 1 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
85Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 56 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 2 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
86Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 3 Wet 30 maart 2001 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
87Vervroegd pensioen van ambtswege (1ste dag volgend op de maand van terbeschikkingstelling), Art. 82 Wet 26 maart 2002 (politie) 01/01/2001 - 31/12/2005
91Overleden in activiteit 01/01/2001 - 31/12/2005
92Overleden in activiteit ingevolge arbeidsongeval 01/01/2001 - 31/12/2005
93Overleden in activiteit ingevolge beroepsziekte 01/01/2001 - 31/12/2005
94Overleden in activiteit ingevolge ongeval op weg van/naar het werk 01/01/2001 - 31/12/2005
95Overlijden van de echtgenoot 01/01/2001 - 31/12/2005
96Overlijden van de gewezen echtgenoot 01/01/2001 - 31/12/2005
97Overlijden van de vader 01/01/2001 - 31/12/2005
98Overlijden van de moeder 01/01/2001 - 31/12/2005
99Overlijden van een andere persoon 01/01/2001 - 31/12/2005

Conversietabel reden oppensioenstelling

preascd (01/01/2001 – 31/12/2005)

reden_pensioen (01/01/2006 – 99/99/9999)

0

Onbekend

Andere

1

Pensioen wegens anciënniteit op leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

2

Pensioen van ambtswege

Ambtswege

3

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

4

Pensioen wegens beroepsziekte of arbeidsongeval

Lichamelijke ongeschiktheid

5

Pensioen wegens arbeidsongeval of wegens een ongeval op weg van/naar het werk

Lichamelijke ongeschiktheid

6

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet voor 1 januari 1977 met minstens 15 jaar dienst of minder dan 15 jaar dienst maar met validering door persoonlijke bijdragen tot 15 jaar dienst.

Andere

7

Ontslagnemer, ontslagen of afgezet vanaf 1 januari 1977 met minstens 5 jaar dienst.

Andere

10

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

11

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

12

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

13

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

14

Pensioen op eigen aanvraag, art. 2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Vervroegd op aanvraag

15

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art.2, A, 3, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

16

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 2, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

17

Verminderd pensioen verleend door de Koning, art. 2, B, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

18

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 1 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

19

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 2 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

20

Pensioen van ambtswege op aanvraag, art. 3, A, 3 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

21

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

22

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

23

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

24

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, A, 5 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Andere

25

Pensioen van ambtswege, art. 3, A, 6 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

26

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

27

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, A Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

28

Pensioen van ambtswege, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Ambtswege

29

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 3, B, B Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Leeftijdsgrens

30

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, C, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

31

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 3, D, Samengeordende Wetten op Militaire Diensten (SWMP)

Lichamelijke ongeschiktheid

40

Vervroegd pensioen op aanvraag

Vervroegd op aanvraag

41

Uitgesteld pensioen (Wet 5 augustus 1978)

Uitgesteld

43

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

44

Pensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, art. 115 Wet 14 februari 1961

Leeftijdsgrens

45

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, art. 117, Wet 14 februari 1961

Lichamelijke ongeschiktheid

46

Vervroegd pensioen van ambtswege (548 dagen afwezigheid wegens ziekte na 60ste verjaardag)

Lichamelijke ongeschiktheid

50

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (50-54 jaar)

Vervroegd op aanvraag

51

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (55-59 jaar)

Vervroegd op aanvraag

52

Pensioen op aanvraag in het onderwijs (60-64 jaar)

Vervroegd op aanvraag

53

Pensioen wegens anciënniteit na de leeftijdsgrens

Leeftijdsgrens

55

Vervroegd pensioen, Wet 7 maart 1978 (gemeenten)

Andere

56

Ambtshalve op pensioen, Wet 29 juni 1976 (gemeenten)

Ambtswege

57

Ambtshalve op pensioen, Wet 22 december 1989 (gemeenten)

Ambtswege

58

Pensioen voor beperkte loopbaan, toegekend op basis van een gemeentelijke pensioenreglementering

Andere

59

Pensioen op aanvraag wet 29 juni 1976

Andere

60

Emeritaatspensioen

Andere

70

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, art. 10 Wet 21 mei 1964

Andere

71

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar fictieve dienst

Andere

72

Koloniaal rustpensioen op 60 jarige leeftijd

Andere

73

Koloniaal rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Lichamelijke ongeschiktheid

74

Koloniaal rustpensioen na 15 jaar dienst, Decreet van 23 juli 1949

Andere

80

Onmiddellijk pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Vervroegd op aanvraag

81

Uitgesteld pensioen, art. 46 Wet 15 mei 1984

Uitgesteld

82

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar, art. 5 Wet 30 maart 2001 (p olitie)

Vervroegd op aanvraag

83

Vervroegd pensioen van ambtswege (365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf 60 jaar (politie vanaf 58 jaar, art. 6 Wet van 30 maart 2001))

Lichamelijke ongeschiktheid

84

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 54 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 1 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

85

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 56 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 2 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

86

Vervroegd pensioen op aanvraag vanaf 58 jaar (Ex rijkswacht of militair), Art. 10, 3 Wet 30 maart 2001 (politie)

Vervroegd op aanvraag

87

Vervroegd pensioen van ambtswege (1ste dag volgend op de maand van terbeschikkingstelling), Art. 82 Wet 26 maart 2002 (politie)

Vervroegd op aanvraag

91

Overleden in activiteit

Andere

92

Overleden in activiteit ingevolge arbeidsongeval

Andere

93

Overleden in activiteit ingevolge beroepsziekte

Andere

94

Overleden in activiteit ingevolge ongeval op weg van/naar het werk

Andere

95

Overlijden van de echtgenoot

Andere

96

Overlijden van de gewezen echtgenoot

Andere

97

Overlijden van de vader

Andere

98

Overlijden van de moeder

Andere

99

Overlijden van een andere persoon

Andere