Variabele: Arbeidsdagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Arbeidsdagen

Afkorting

WRKDAY

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde voltijds equivalente dagen, omgerekend naar de 6 dagen week. Een volledig gewerkt jaar bestaat dus uit 312 voltijds equivalente dagen.

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit zijn alle dagen waarvoor een vergoeding betaald werd door de werkgever.
  • De arbeidsdagen werden omgerekend naar voltijds equivalente (VTE) arbeidsdagen.

Internationale compatibiliteit

/