Bron DWH_INASTI_ECLIPZ

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Naam

DWH_INASTI_ECLIPZ

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Coverage/scope

In het databestand worden de inkomens verzameld voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. De gegevens in eClipz zijn afkomstig van de verschillende sociale verzekeringsfondsen en worden samengebundeld in één gegevensbestand bij het RSVZ. Iedere persoon die aangesloten is bij één van de sociale verzekeringsfondsen, is opgenomen in de data.

Periodiciteit

Het eClipz-bestand wordt éénmaal per jaar ingelezen in het DWH AM&SB. De registratie van de gegevens gebeurt per kwartaal.

Observatie eenheid

De verzekeringsplichtige zelfstandige of helper.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het RSVZ voert geen controles uit op de data afkomstig van de sociale verzekeringsfondsen. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de gegevens ligt bij de respectievelijke sociale verzekeringsfondsen.

Links

http://www.rsvz-inasti.fgov.be