Variabele: Register

Een verbetering voorstellen

Naam

Register

Afkorting

Register

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Register waaruit het individu (het INSZ-nummer) werd bekomen.

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2010 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Aanduiding of de betrokken persoon uit het bis- of radregister (tezamen KSZ-register) is gehaald of opgezocht is geweest in het Rijksregister. Met Rijksregister wordt enerzijds verwezen naar de populatie ontvangen van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (met inbegrip van het wachtregister) en anderzijds de aanvullingen rechtstreeks afkomstig uit het Rijksregister. Die aanvullingen rechtsreeks uit het Rijksregister zijn ofwel extra opzoekingen voor personen waarvoor de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium niet heeft geantwoord, ofwel opzoekingen voor personen die wonen in het buitenland en die ingeschreven zijn in een diplomatieke post.

In de databestanden vanaf 2019 (meetmoment 31 december 2019, 24.00u (of preciezer, 1 januari 2020)) is de betekenis van de variabele licht gewijzigd. In de gegevens voor 2019 is het register gelijk aan het register waarin de persoon zich bevond op 1 januari van het betreffende jaar. Vanaf 2019 is het register voor de personen uit het rad- of bisregister of de personen die rechtstreeks in het Rijksregister opgezocht zijn, gelijk aan het register waarin de persoon zich bevond op het moment van de opzoeking. Deze opzoeking gebeurt ongeveer in het midden van het jaar. Dit betekent dus dat het register waarin de persoon zich bevond op 1 januari verschillend kan zijn van de waarde die de persoon uiteindelijk krijgt toegewezen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
ADSEIRegister Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 31/12/2010 - ∞
RRRijksregister 31/12/2010 - ∞
BISBisregister 31/12/2010 - ∞
RADRadregister 31/12/2010 - ∞