Variabele: Inschrijvingsduur

Een verbetering voorstellen

Naam

Inschrijvingsduur

Afkorting

duree

Thema

Aard van werkloosheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het aantal maanden aan gedurende dewelke de werkzoekende bij zijn plaatsingsdienst (VDAB/FOREM/Actiris/ADG) was ingeschreven. Indien de inschrijving voor 3 maanden of meer wordt opgeschort (werkzoekende in beroepsopleiding, het opnieuw aan de slag gaan, enz.), dan wordt de inschrijvingsduur opnieuw op nul gezet.

Bron

DWH_VDAB_FOREM_ACTIRIS_ADG

Instelling

VDAB - Forem - Actiris - ADG

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens worden aan de RVA overgemaakt door de plaatsingsdiensten (FOREM, ACTIRIS, VDAB, ADG). Zie in dat verband het protocol van 22 december 1988 dat door de verschillende instellingen werd ondertekend. Alvorens de gegevens kunnen worden overgemaakt aan de Europese instellingen en aan het IAB, moet de RVA de gegevens op elkaar afstemmen.

Internationale compatibiliteit

Eurostat, IAB