Variabele: Artikel 60, § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel 60, § 7 - Aanvaarding van de tewerkstelling onder artikel 60, § 7 voor de partner van een begunstigde

Afkorting

CA60PTNACP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

De partner van een hoofdbegunstigde vervult de voorwaarden om tewerkgesteld te worden onder artikel 60.

Zie bijlage3 voor een overzicht van de voorwaarden voor tewerkstelling met toepassing van artikel 60§ 7.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, heeft betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele wordt echter enkel ingevuld voor de maatschappelijke hulp.

De variabele " BUDART_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke integratie voorzien in artikel 60, § 7, wordt tewerkgesteld, terwijl de variabele " THP_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke hulp wordt tewerkgesteld.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
1Aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
-Missing 01/01/2016 - ∞
INiet in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling die het recht heeft om in het land te verblijven 01/01/2016 - ∞

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, is een vorm van maatschappelijke hulpverlening waarbij het OCMW een persoon een baan bezorgt met een welbepaald doel. In de meeste gevallen treedt het OCMW zelf als werkgever op.

De bedoeling van een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, is om mensen die uit de arbeidsmarkt zijn gestapt of “gevallen” opnieuw in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW kan aan een persoon een tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7 aanbieden voor twee doeleinden: om hem of haar in staat te stellen werkervaring op te doen en/of om ervoor te zorgen dat hij of zij opnieuw een beroep kan doen op een sociale uitkering (in de meeste gevallen is dit een werkloosheidsuitkering).