Variabele: Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheid

Afkorting

TWOTOTD

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Duur van de volledige tijdelijke ongeschiktheid, uitgedrukt in kalenderdagen, voor het beschouwde jaar.

Bron

DWH_FAT_B2

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid