Variabele: Bruto uitkering DG

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering DG

Afkorting

uitkering_DG_kg

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio’s. De Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zullen vanaf 2019 aparte gegevens aanleveren aan het DWH AM&SB met betrekking tot de betaling van de kinderbijslag.
  • Deze inkomensvariabele heeft betrekking op kinderbijslag in de Duitstalige Gemeenschap.
  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: basiskinderbijslag, wezenbijslag, sociale toeslag, jaarlijkse toeslag, toeslag kind met een handicap of aandoening en toeslag voor kroostrijke gezinnen.
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

Internationale compatibiliteit

/