Bron DWH_BCSS_MiniRN_ETR

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Minirn

Naam

DWH_BCSS_MiniRN_ETR

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - ∞

Coverage/scope

Het minirn is een databank die afgeleid is uit het rijksregister, met een beperkt aantal gegevens. Het bestand DWH_BCSS_MiniRN_ETR, aanwezig in het datawarehouse, is een gedeeltelijke kopie van het minirn.

DWH_BCSS_MiniRN_ETR bevat slechts één bruikbaar gegeven, namelijk de woonplaats op het niveau van de gemeente. Daarnaast wordt uit het rijksregisternummer ook het geslacht en de geboortedatum afgeleid. Het minirn is dus beperkter in aantal kenmerken dan het bestand met rijksregistergegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium : het bevat geen woonplaats op statistische sector, geen nationaliteit en geen gegevens over de gezinssamenstelling.

Vanaf 1/1/2011 is er (door uitvoering van de stroom APH) in essentie sprake van twee bronnen minirn, een voor België en een voor het buitenland. Het minirn voor het buitenland dekt de personen die in het buitenland wonen en zich ingeschreven hebben in een diplomatieke post. De woonplaats van de betrokkene wordt in de variabele landencode geplaatst en dus niet zoals voorheen in de variabele codnis. Deze laatste wordt nu enkel gebruikt voor de bron van het minirn voor België. Het minirn voor het buitenland vormt een aanvulling op de populatie opgenomen in het bestand afkomstig van ADS-SB (beperkt tot de personen die in België wonen met inbegrip van het wachtregister).

Periodiciteit

Op de laatste dag van ieder jaar, om 24:00u (of preciezer, de eerste dag van het nieuwe jaar) wordt er een kopie gemaakt van dit minirn. Het minirn wordt één maal per jaar ingeladen, al zijn de bestanden in feite wel beschikbaar op trimestriële basis. De kopie m.b.t. 1 januari wordt vanaf 2005 systematisch ingeladen in het Datawarehouse.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

DWH_BCSS_MiniRN_ETR is een tweede bron voor persoonskenmerken in het Datawarehouse, naast de rijksregistergegevens die geleverd worden door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het vroegere NIS. DWH_BCSS_MiniRN_ETR wordt ingeladen in het Datawarehouse omdat het sneller beschikbaar is.

Op 1 januari 2011 en 1 januari 2012 bestaan het oude Minirn, dat loopt tot 01/01/2012, en het nieuwe Minirn naast elkaar.

Links

http://www.ksz-bcss.fgov.be/