Variabele: Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand)

Afkorting

CAT_CNT_ID

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Het leefloon (Recht op maatschappelijke Integratie) wordt vastgesteld op basis van de samenstelling van het gezin van de aanvrager. Het OCMW bepaalt de categorie waartoe de aanvrager behoort aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit sociaal onderzoek is op de feitelijke situatie gebaseerd, ook al is die situatie verschillend van de administratieve situatie.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het betreft een statuut dat de POD MI heeft vastgesteld voor de aanmaak van eigen statistieken.

Deze variabele is enkel van toepassing op de wetgeving Maatschappelijke integratie.

Internationale compatibiliteit

/