Variabele: Jaarinkomen

Een verbetering voorstellen

Naam

Jaarinkomen

Afkorting

Inkomens

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het inkomen van de zelfstandige dat als belastbare basis wordt gehanteerd voor de bepaling van de personenbelasting. Het betreft de beroepsinkomsten verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen waarbij de sociale bijdragen, werkingsgelden van de sociale verzekeringsfondsen en regularisaties van de sociale bijdragen van starters worden gezien als bedrijfslasten en dus afgehouden zijn.

Bron

DWH_INASTI_RevenusIndependants

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1969 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het jaarinkomen kan nul zijn indien de zelfstandige effectief een inkomen van 0 euro had of indien de zelfstandige een negatief inkomen had. Negatieve inkomens worden namelijk door het RSVZ automatisch op nul gezet.

Internationale compatibiliteit

/