Bron DWH_ONSS_StatbaseF

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Naam

DWH_ONSS_StatbaseF

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Coverage/scope

DWH_ONSS_StatbaseF geeft het detail van de persoonlijke en patronale bijdrageverminderingen per code.

Periodiciteit

De RSZ-gegevens worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZ levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

Per tewerkstellingslijn zijn 0, 1 of meerdere types bijdragevermindering mogelijk. Deze worden opgenomen in het bestand DWH_ONSS_StatbaseF.

Structuur

In DWH_ONSS_StatbaseF wordt een record uniek geïdentificeerd aan de hand van de combinatie "WrPid"- "Occupation Sequence Number"-"Deductioncode". Dit is dus een verfijning van de tewerkstellingslijn volgens het type bijdragevermindering per tewerkstellingslijn. Dit record stelt het bedrag van de bijdragevermindering voor per type bijdragevermindering binnen de tewerkstellingslijn.

De bestanden DWH_ONSS_StatbaseDMFA, DWH_ONSS_StatbaseF en DWH_ONSS_StatbasePlus worden met elkaar gelinkt op het niveau van 1) de tewerkstellingslijn aan de hand van de combinatie van de variabelen 'WrPid' en 'OccupationSequenceNbr' en op het niveau van 2) de werknemerslijn aan de hand van de variabele 'WrPid'. Vooraleer de bestanden aan elkaar gelinkt worden, moeten er in ieder bestand aggregaten worden berekend om te komen tot gegevens op het niveau van de tewerkstellingslijn en de werknemerslijn.

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2017 heeft de RSZ de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemers tewerkgesteld bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, overgenomen van de RSZPPO/DIBISS. Hierdoor worden de gegevens over de tewerkstelling bij de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten vanaf dan geïntegreerd in de RSZ-bestanden die worden aangeleverd aan het DWH AM&SB. De bronnen en bijhorende variabelen van de RSZ en RSZPPO uit de jaren voor 2017 werden, ten laatste, op eind 2016 afgesloten. Nieuwe RSZ-bronnen werden aangemaakt met ingang vanaf 2017. Deze nieuwe bronnen worden aangeduid met de naam ‘UniStatbase’. Hetgeen verwijst naar de unificatie van de RSZ- en RSZPPO-gegevens in de RSZ-bestanden.

Links

http://www.rsz.fgov.be/nl/home