Variabele: Functie uitgeoefend in de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Functie uitgeoefend in de entiteit

Afkorting

function_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de uitgeoefende functie.

De functie kan worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon in eigen naam of door een natuurlijk persoon die een entiteit vertegenwoordigt (zie de variabele  function_executingpersonnumber) of door een andere entiteit (zie de variabele function_executingenterprise).

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 01/01/1954 - ∞
2Algemeen lasthebber 01/01/1968 - ∞
3Vennoot of lid 01/01/1954 - ∞
4Vertegenwoordiger van de BTW-eenheid 01/01/2007 - ∞
5Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger 01/01/2019 - ∞
10001Oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
10002Bestuurder 01/01/1954 - ∞
10003Vaste vertegenwoordiger 01/01/1972 - ∞
10004Persoon belast met dagelijks bestuur 01/01/1954 - ∞
10005Lid directiecomité 01/01/1954 - ∞
10006Zaakvoerder 01/01/1954 - ∞
10007Gedelegeerd bestuurder 01/01/1954 - ∞
10008Syndicus 01/01/1968 - ∞
10010Voorzitter 01/01/1954 - ∞
10011Secretaris 01/01/1954 - ∞
10012Penningmeester 01/01/1966 - ∞
10013Directeur-Generaal 01/01/1961 - ∞
10014Adjunct Directeur-Generaal 01/01/1999 - 31/12/2018
10015Ondervoorzitter 01/01/1956 - ∞
10016Lid van de raad van toezicht 01/01/2005 - ∞
10017Lid van de directieraad 01/01/2004 - ∞
10018Vertegenwoordiger rechtspersoon  01/01/1983 - ∞
10020Commissaris 01/01/1977 - ∞
10021Vast vertegenwoordiger Commissaris 01/01/1980 - 31/12/2016
10022Vertegenwoordiger (niet bestuurder) 01/01/1990 - ∞
10023Administrateur-generaal 01/01/1993 - ∞
10030Vereffenaar 01/01/1959 - ∞
10031Wettelijk vertegenwoordiger 01/01/1970 - ∞
10032Vertegenwoordiger (bijkantoor) 01/01/1954 - ∞
10033Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) 01/01/1984 - ∞
10041Burgemeester 01/01/1983 - ∞
10042Secretaris / Directeur-Generaal 01/01/1980 - ∞
10045Lid zonecollege 01/01/2015 - ∞
10500 Contactpersoon EDRL 01/01/2010 - ∞
11000 Notaris-plaatsvervanger 01/01/2013 - ∞
12000 Waarnemend gerechtsdeurwaarder 01/01/1983 - ∞
90000 Sekwester (aangeduid door rechtbank) 01/01/1993 - ∞
90001 Curator (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1973 - ∞
90002 Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1979 - ∞
90003 Commissaris opschorting (aanstelling door rechtbanken) 01/01/1990 - ∞
90004 Gerechtelijke raadsman (verkwisters) 01/01/2002 - ∞
90005 Gerechtsmandataris 01/01/2010 - ∞