Variabele: Reserve voor hulp van derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Reserve voor hulp van derden

Afkorting

TAUXATRES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het percentage van hulp van derden aan dat door de verzekeraar gereserveerd werd op 31/12 van het referentiejaar.

Bron

DWH_Fedris_FAT_PM

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De waarden van deze variabele worden uitgedrukt in honderdsten van % (bv. ongeschiktheid van 11,5% = 11,50; ongeschiktheid van 100% = 100,00).

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/