Variabele: Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Code van het percentage van blijvende ongeschiktheid

Afkorting

CTAUXIPRES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt de code van blijvende arbeidsongeschiktheid aan die voorzien wordt door de arbeidsongevallenverzekeraar op het ogenblik van het ongeval.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid