Variabele: Artikel ven de sanctie

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel ven de sanctie

Afkorting

Artikel

Thema

Activering van de werkloze, Sancties

Definitie/omschrijving

Duidt de reden aan waarom en voor hoelang de uitkering van een uitkeringsgerechtigde ingetrokken worden.

Zie bijlage voor een overzicht van de activering van het zoekgedrag naar werk door werklozen.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
130B2Gesprek 2-AN-verminderde uitk. 4m 01/01/2016 - ∞
130B3Gesprek 2-AN-verminderde uitk. 6m 01/01/2016 - ∞
130B4Gesprek 3-AN-verminderde uitk. 6m 01/01/2016 - ∞
1531Onjuiste/onvolledige verklaring of een verplichte verklaring niet of te laat afgelegd 01/01/2016 - ∞
1532Idem 153,1 maar op basis van de verklaring werd de code werknemer met gezinslast of alleenwonende onterecht toegekend 01/01/2016 - ∞
1533Idem 153,1 of 153,2, herhaling 01/01/2016 - ∞
1541Onrechtmatige stempel 01/01/2016 - ∞
1542Onrechtmatige stempel, herhaling 01/01/2016 - ∞
1543Misbruik controlekaart met kwade trouw 01/01/2016 - ∞
1544Misbruik controlekaart met kwade trouw, herhaling 01/04/2016 - ∞
1552Uitsluiting herhaling opmaken van onjuiste stukken of vals stempelmerk 01/10/2018 - ∞
15511Opmaken van onjuiste stukken 01/07/2019 - ∞
15512Vals stempelmerk 01/01/2016 - ∞
52,DAfdanking om billijke redenen (dienstbetrekking / stage) 01/01/2016 - ∞
52,DBAfdanking om billijke redenen beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52,DWAfdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO, IBF, project prime of tewerkst. in het kader van een progr. ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerc. sector in het Vlaams Gewest 01/10/2016 - ∞
52,DXAfdanking om billijke redenen PWA 01/07/2017 - ∞
52,EAfdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage (wachtuitkeringen) 01/01/2016 - ∞
52,EBAfdanking om billijke redenen beroepsopleiding (inschakelingsuitkeringen) 01/07/2019 - ∞
52,FAfdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage, 1ste herhaling 01/07/2019 - ∞
52,FBAfdanking om billijke redenen beroepsopleiding, 1e herhaling 01/10/2018 - ∞
52,GAfdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage, 2de herhaling 01/04/2016 - ∞
52,GBAfdanking om billijke redenen beroepsopleiding, 2de herhaling 01/04/2017 - ∞
52BIS,AGewone vrijwillige werkverlating / stage 01/01/2016 - ∞
52BIS,ABGewone stopzetting beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52BIS,AWGewone werkverlating DAC, BTK, GESCO, IBF, project prime of tewerkst. in het kader van een progr. ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerc. sector in het Vlaams Gewest 01/10/2017 - ∞
52BIS,BVrijwillige werkverlating / stage met opzet 01/01/2016 - ∞
52BIS,BBStopzetting beroepsopleiding met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,CVrijwillige werkverlating / stage, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,CBStopzetting beroepsopleiding, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,HWerkweigering of weigering stage 01/01/2016 - ∞
52BIS,HBWeigering beroepsopleiding 01/04/2016 - ∞
52BIS,JWerkweigering of weigering stage met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,JBWeigering beroepsopleiding met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,KWerkweigering of weigering stage, herhaling 01/04/2016 - ∞
52BIS,LNiet-aanmelding bij een werkgever 01/01/2016 - ∞
52BIS,MNiet-aanmelding bij een werkgever met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,NNiet-aanmelding bij een werkgever, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,PNiet-aanmelding bij een plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52BIS,QNiet-aanmelding bij een plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,RWeigering deelname aan een inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞
52BIS,SStopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞
52BIS,TStopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,UWeigering outplacement 01/01/2016 - ∞
52BIS,VWeigering inschrijving tewerkstellingscel 01/07/2019 - ∞
52BIS,WAfwezigheid aanvraag outplacement 01/01/2016 - ∞
54Werkverlating om een andere dienstbetrekking uit te oefenen (4 weken) 01/01/2016 - ∞
56&2Uitsluiting art 56, §2 door de Gewesten in geval van onbeschikbaarheid 01/04/2016 - ∞
56,BSubjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de werkloze werd verklaard 01/01/2016 - ∞
56,CObjectieve onbeschikbaarheid vastgesteld door het WB 01/01/2016 - ∞
58Inschrijving als werkzoekende volledige werkloosheid 01/01/2016 - ∞
58&1Uitsluiting art 58, §1 door de Gewesten in geval van schrapping als werkzoekende 01/01/2016 - ∞
589&11,YDispo Gewest - 1ste neg. Eval. - Verwittiging 01/01/2016 - ∞
589&121Dispo Gewest - 1ste neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 4 à 10 weken 01/04/2016 - ∞
589&122Dispo Gewest -1ste neg. Eval. - Schorsing 4 à 10 weken 01/04/2016 - ∞
589&211Dispo Gewest - 2de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 13 weken 01/04/2016 - ∞
589&212Dispo Gewest -1ste neg. Eval. - Schorsing 13 weken 01/04/2016 - ∞
589&311Dispo Gewest - 3de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 26 weken 01/04/2016 - ∞
589&311,VDispo Gewest - 3de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 26 weken + uits 01/04/2016 - ∞
589&312Dispo Gewest - 3de neg. Eval. - Verlies van het recht op uitkeringen 01/04/2016 - ∞
59,4/3DISPO "W" - negat. 2de evaluatie: uitsluiting 6m 01/01/2016 - ∞
59,5/2DISPO "W" - herzien. afgewezen: verlenging uitsluiting 59,4/3 met 6m 01/01/2016 - ∞
5951Gesprek 2-W-beperkte schorsing 4m 01/01/2016 - ∞
5952Gesprek 2-B-beperkte schorsing 4m 01/01/2016 - ∞
5954Gesprek 2-B-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
5961Gesprek 3-W-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
5962Gesprek 3-B-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
59B,10Vrijwillige verzaking 6 maanden 01/01/2016 - ∞
70Afwezig bij oproeping werkloosheidsbureau 01/01/2016 - ∞
701Ongekend Adres 01/04/2016 - ∞
70,1JGeen gevolg aan de vraag naar informatie - Dispo Jongeren 01/01/2016 - ∞
702Gesprek 1: Afwezig 01/01/2016 - ∞
70,2JAfwezig bij evaluatiegesprek op vraag van jongere 01/01/2016 - ∞
703Gesprek 2: Afwezig 01/01/2016 - ∞
70,3JAfwezig bij definitief evaluatiegesprek 01/01/2016 - ∞
705Geen reactie opmaken contract na gesprek 1 01/01/2016 - ∞
O155,1,1Opmaken van onjuiste stukken, feit na 30.09.2006 01/01/2016 - ∞
O155,1,2Vals stempelmerk, feit na 30.09.2006 01/01/2016 - ∞
O155,2Opmaken van onjuiste stukken of vals stempelmerk, feit na 30.09.2006, herhaling 01/04/2016 - ∞