Variabele: Indieningsmaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Indieningsmaand

Afkorting

indmaand

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

De indieningsmaand is de maand waarin de betalingen werden verricht.

Alle betalingen die door de uitbetalingsinstellingen uitgevoerd worden tot en met de 10de van de maand volgend op de betaalmaand, worden beschouwd als betaald te zijn in de betaalmaand.Bijvoorbeeld, voor de refertemaand maart worden alle betalingen die verricht werden vanaf 1 april tot en met 10 mei geacht betaald te zijn in april (indieningsmaand april).

De indieningsmaanden hier opgenomen hebben steeds betrekking op de periode tussen de eerste en de vierde betaalmaand na de refertemaand. Bijvoorbeeld, de refertemaand maart kent vier indieningsmaanden: maart, april, mei en juni.

Bron

COVID19_ONEM_chômage_temporaire

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 30/06/2022

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/