Variabele: Dimensie

Een verbetering voorstellen

Naam

Dimensie

Afkorting

Codimp

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Code van de dimensieklasse van de juridische werkgever (grootte in aantal arbeidsplaatsen)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De belangrijkheidscode wordt berekend per jaar T en geldt dus voor alle vier kwartalen van dat jaar. Het resultaat van de berekening betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van jaar T-1 en het vierde kwartaal van jaar T-2.

Bij nieuwe werkgevers wordt de waarde bepaald op basis van het aantal aangeworven werknemers.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1<5 01/01/1997 - 31/12/2004
25-9 01/01/1997 - 31/12/2004
310-19 01/01/1997 - 31/12/2004
420-49 01/01/1997 - 31/12/2004
550-99 01/01/1997 - 31/12/2004
6100-199 01/01/1997 - 31/12/2004
7200-499 01/01/1997 - 31/12/2004
8500-999 01/01/1997 - 31/12/2004
9>1000 01/01/1997 - 31/12/2004