Variabele: Aantal bezoldigde dagen in afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal bezoldigde dagen in afwezigheid

Afkorting

AFRemAbsDays_onss100

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal bezoldigde dagen in afwezigheid (in hondersten)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Benadering in 5-dagenweek

Internationale compatibiliteit

/