Variabele: Bezoldigingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bezoldigingscode

Afkorting

Bezocd

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Code die de aard van de genoten lonen en voordelen aanduidt. In het datawarehouse wordt enkel de code '2' weerhouden, die het brutoloon onderhevig aan SZ-bijdragen aangeeft

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
2RSZ-bijdragen 01/01/1997 - 31/12/2004