Variabele: Bruto belastbare uitkering RVA

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto belastbare uitkering RVA

Afkorting

uitkering_BB_rva

Thema

Brugpensioenen, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto belastbare - gekend bij de RVA in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: uitkeringen in het kader van activering van de werkloosheid (ACTIVA-plan, werkuitkering, eerste-werkervaringscontracten, doorstromingsprogramma, PWA-uitkering, werkhervattingstoeslag, overstappremie, invoeguitkering), overbruggingsuitkeringen, wachtuitkeringen, uitkeringen in het kader van volledige werkloosheid, uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid (economische moeilijkheden, slecht weer, technische storing, overmacht, staking, lock-out, jaarlijks verlof, jeugdvakantie), uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking/tijdskrediet (palliatief verlof, medische bijstand, ouderschapsverlof), uitkeringen in het kader van brugpensioen (voor 2012)/ stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vanaf 2012), inkomensgarantie-uitkering, uitkeringen bij jeugdvakantie, uitkeringen in het kader van seniorvakantie en uitkering voor onthaalouders.
  • Uitkeringen ten goede van werkgever in het kader van activering van de werkloosheid, bijvoorbeeld de SINE-herinschakelingspremie, zijn niet opgenomen in deze variabele.
  • Deze variabele bevat een bruto belastbaar bedrag, dit wil zeggen na aftrek van sociale bijdragen en voor aftrek van bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/