Bron DWH_MinisteriumDG_KG_paiements

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Naam

DWH_MinisteriumDG_KG_paiements

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio's. Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens voor kinderen gedomicilieerd in de Duitstalige Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder jaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en begunstigden)
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretische verschuldigde en reëel uitbetaalde kinderbijslagen)

Deze bron bevat informatie over de betaalde kinderbijslag.

Periodiciteit

De gegevens van de Duitstalige Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd.

Observatie eenheid

Het bestand bevat de betalingen per refertemaand.

Structuur

Via het dossiernummer kunnen verschillende rechtgevende kinderen gelinkt worden aan een begunstigde en kan het betalingsbestand worden gekoppeld aan het statuutbestand.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De werkelijke betalingen worden aangeleverd per refertemaand. De betalingsdatum is niet gekend.
  • De oorspronkelijke kadastergegevens van de kinderbijslag voor de Duitstalige Gemeenschap zijn eveneens beschikbaar in het Datawarehouse voor de periode 2019-2020, zie de bronfiche van DWH_FAMIFED.

Links

Website van de Duitstalige Gemeenschap.