Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt.

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het INSZ nummer komt in de meeste gevallen overeen met het rijkregisternummer. Voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken, wordt een gecodeerd KSZ nummer (bisregister-of terregisternummer) bepaald. Het gaat hierbij om mensen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister maar wel gekend zijn bij de sociale zekerheid.
  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Internationale compatibiliteit

/