Variabele: Premies

Een verbetering voorstellen

Naam

Premies

Afkorting

Primes

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Het bedrag van de bezoldigingen in het kwartaal die niet rechtstreeks verbonden zijn met de prestaties gedurende een bepaald kwartaal.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Loon van bezoldigingscodes:

Bijkomende prestaties van algemene aard:

806=Voordelen in natura of in de vorm van cheques - geen verband met de prestaties van het kwartaal - onderworpen

817=Eindejaarpremie - onderworpen

833=Andere toelagen en premies - geen verband met prestaties van het kwartaal - onderworpen

Bijkomende prestaties voor specifieke personeelscategorieën - onderwijzend personeel:

906=Aanvullingen die geen verband houden met bijkomende prestaties (bijv. anciënniteitstoeslag) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - politiepersoneel (oud statuut) en openbare brandweer:

951=Weddensupplement toegekend aan officieren van de gemeentepolitie en de brandweer die deelnemen aan de permanentie van respectievelijk het politiekorps en het brandweerkorps (POL 44 en omzendbrief van 03.03.1995)

957=jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst (Ministerieële Omzendbrief van 21.01.1973, Ministeriële Omzendbrief van 23.01.1975 en KB van 20.06.1994) - onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën - verplegend en verzorgend personeel:

919=Jaarpremie van 148,74 EUR van toepassing op de instellingen die onder het paritair subcomité voor de privé-ziekenhuizen ressorteren (CAO van 22.10.1991)

Internationale compatibiliteit

/