Variabele: Financieringsbron

Een verbetering voorstellen

Naam

Financieringsbron

Afkorting

Budgetcd

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Financieringsbron van het uitbetaalde pensioen

Bron

DWH_SDPSP_SFP_PENSIONS

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele werd gecreëerd op basis van interne behoeften. Het betreft geen zuivere noch coherente variabele.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00000Onbekend 01/04/2016 - ∞
00004Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het overheidspersoneel, magistraten en pleitbezorgers 01/04/2016 - ∞
00005Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van het rijksonderwijs en van het onderwijs van de gemeenschappen 01/04/2016 - ∞
00006Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van zelfstandige openbare inrichtingen 01/04/2016 - ∞
00007Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van de regie voor maritiem transport 01/04/2016 - ∞
00008Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van het vroegere bestuur der posterijen, de regie der posterijen en de post 01/04/2016 - ∞
00010Rustpensioenen van de bedienaars der erediensten 01/04/2016 - ∞
00013Rustpensioenen van het leger 01/04/2016 - ∞
00014Rustpensioenen van de Rijkswacht 01/04/2016 - ∞
00016Bijzondere pensioenen 01/04/2016 - ∞
00021Rustpensioenen van de gewezen kaders in Afrika 01/04/2016 - ∞
00024Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en vakantiegeld van het personeel van het rustpensioenen provinciaal en gemeentelijk onderwijs 01/04/2016 - ∞
00025Rustpensioenen gesubsidieerd vrij onderwijs 01/04/2016 - ∞
00033Overlevingspensioenen van het overheidspersoneel 01/04/2016 - ∞
00065Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds bruxellois francophone intégr. sociale handicapées 01/04/2016 - ∞
00066Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Vlaamse milieumaatschappij 01/04/2016 - ∞
00068Pool der parastatalen - artikel 12 bis - office wallon de développement rural 01/04/2016 - ∞
00069Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds communautaire de garantie bâtiments scolaire 01/04/2016 - ∞
00072Pool der parastatalen - artikel 12 bis - openbare afvalstoffenmaatschappij Vl. Gewest 01/04/2016 - ∞
00077Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Forem 01/04/2016 - ∞
00078Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationaal werk kinderwelzijn 01/04/2016 - ∞
00079Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Vlaams fonds voor de bouw van ziekenhuizen 01/04/2016 - ∞
00080Pool der parastatalen - artikel 12 bis - rijksinstituut voor grondmechanica 01/04/2016 - ∞
00082Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationaal instituut huisvesting 01/04/2016 - ∞
00083Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale huisvestingsmaatschappij 01/04/2016 - ∞
00086Pool der parastatalen - artikel 12 bis - planbureau 01/04/2016 - ∞
00087Pool der parastatalen - artikel 12 bis - gewestelijke economische raad Brabant 01/04/2016 - ∞
00090Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds voor de bouw van ziekenhuizen 01/04/2016 - ∞
00091Pool der parastatalen - artikel 12 bis - wegenfonds 01/04/2016 - ∞
00092Pool der parastatalen - artikel 12 bis - econom. en sociaal instituut middenstand 01/04/2016 - ∞
00093Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale zuiveldienst 01/04/2016 - ∞
00094Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale dienst voor afzet land/tuinbouwproductie 01/04/2016 - ∞
00095Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Belg. dienst voor bedrijfsleven 01/04/2016 - ∞
00119Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad Tienen - administratie 01/04/2016 - ∞
00120Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad Tienen - administratie 01/04/2016 - ∞
00123Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - OCMW Tienen - administratie 01/04/2016 - ∞
00124Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - OCMW Tienen - administratie 01/04/2016 - ∞
00127Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - IVAGO 01/04/2016 - ∞
00128Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - IVAGO 01/04/2016 - ∞
00129Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - administratie 01/04/2016 - ∞
00130Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - administratie 01/04/2016 - ∞
00131Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00132Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00133Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - administratie 01/04/2016 - ∞
00134Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - administratie 01/04/2016 - ∞
00135Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00136Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00141Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - OCMW - administratie 01/04/2016 - ∞
00154Rustpensioenen - fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 01/04/2016 - ∞
00155Overlevingspensioenen - fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 01/04/2016 - ∞
00156Rustpensioenen - directe conventie - UZ Gent 01/04/2016 - ∞
00157Overlevingspensioenen - directe conventie - UZ Gent 01/04/2016 - ∞
00158Rustpensioenen - directe conventie - Waals Brabant 01/04/2016 - ∞
00159Overlevingspensioenen - directe conventie - Waals Brabant 01/04/2016 - ∞
00160Pensioenen personeelsleden die naar Belgacom zijn teruggekeerd 01/04/2016 - ∞
00162Pool der parastatalen - rustpensioenen - wet van 28 april 1958 01/04/2016 - ∞
00163Pool I - gemeentelijke rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00164Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00165Pool II - gemeentelijke rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00166Pool II - gemeentelijke overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00179Pool der parastatalen - artikel 12 bis - wegenfonds 01/04/2016 - ∞
00183Overlevingspensioenen rechthebbenden van de gewezen kaders in Afrika - wet van 14 maart 1960 01/04/2016 - ∞
00184Rustpensioencomplement - agglomeratie Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/04/2016 - ∞
00185Rustpensioencomplement - agglomeratie Brussel - Brussels instituut voor milieubeheer 01/04/2016 - ∞
00186Rustpensioensupplement - gewezen provincie Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/04/2016 - ∞
00187Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 01/04/2016 - ∞
00188Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Vlaamse gemeenschapscommissie - onderwijzend personeel 01/04/2016 - ∞
00189Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - provincie Waals-Brabant 01/04/2016 - ∞
00190Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - provincie Vlaams Brabant 01/04/2016 - ∞
00191Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Franse gemeenschapscommissie 01/04/2016 - ∞
00192Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Vlaamse gemeenschapscommissie - PMS personeel 01/04/2016 - ∞
00195Rustpensioencomplement - nationaal orkest van België 01/04/2016 - ∞
00196Rustpensioencomplement - federaal planbureau 01/04/2016 - ∞
00197Rustpensioencomplement - nationaal comité voor de energie 01/04/2016 - ∞
00198Overlevingspensioncomplement - nationaal comité voor de energie 01/04/2016 - ∞
00201Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale landmaatschappij 01/04/2016 - ∞
00203Pool der parastatalen - RTBF - rustpensioen - waarborg supplement 01/04/2016 - ∞
00212Belgische dienst voor buitenlandse handel - waarborg 01/04/2016 - ∞
00224Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sainte-Ode - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00225Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sainte-Ode - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00226Pool der parastatalen - artikel 12bis - kamers voor ambachten en neringen 01/04/2016 - ∞
00227Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -DVV - gemeente Pepingen - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00228Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Pepingen - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00229Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie - rustpensioensupplement ten laste van gemeente 01/04/2016 - ∞
00230Rustpensioenen Belgacom 01/04/2016 - ∞
00231RTBF - overlevingspensioen - gewaarborgd supplement 01/04/2016 - ∞
00232Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00233Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00234Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00235Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00236Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Stavelot - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00237Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Stavelot - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00238Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Stavelot - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00241Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Quaregnon 01/04/2016 - ∞
00242Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Quaregnon 01/04/2016 - ∞
00243Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - gemeente engis - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00244Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - gemeente Engis - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00245Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - OCMW Engis - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00246Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - OCMW Engis - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00247Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Esneux - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00248Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Esneux - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00249Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Esneux - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00250Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Esneux - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00251Ifapme - rustpensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/04/2016 - ∞
00252Ifapme - overlevingspensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/04/2016 - ∞
00253Franse gemeenschapscommissie - rustpensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/04/2016 - ∞
00254Franse gemeenschapscommissie - overlevingspensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/04/2016 - ∞
00255Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - stad Peruwelz 01/04/2016 - ∞
00256Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - stad Peruwelz 01/04/2016 - ∞
00257Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Libramont-Chevigny - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00258Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Libramont-Chevigny - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00261Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Erpe-mere - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00263Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Essen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00264Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Essen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00265Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -DVV - Modave - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00266Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Modave - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00267Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Modave - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00269Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00270Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00271Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00273Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00274Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00275Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00276Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00284Belgacom - socio-culturele hulp 01/04/2016 - ∞
00286Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Opwijk - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00287Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Opwijk - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00288Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Verlaine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00289Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Verlaine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00290Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Wetteren - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00291Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Wetteren - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00292Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00293Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00294Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00295Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00296Belgocontrol - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00297Brussels international airport company - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00298Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00299Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00300Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00301Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00306Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Rumes - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00307Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Rumes - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00308Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Merbes le chateau - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00309Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Merbes le chateau - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00311Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Frameries - gemeente 01/04/2016 - ∞
00312Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Frameries - gemeente 01/04/2016 - ∞
00313Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - gemeente Rouvroy - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00314Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - gemeente Rouvroy-mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00317Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - gemeente schaarbeek - administratie 01/04/2016 - ∞
00318Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie -AXA - gemeente schaarbeek - administratie 01/04/2016 - ∞
00319Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - gemeente schaarbeek - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00320Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie- AXA -gemeente schaarbeek- mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00321Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - administratie 01/04/2016 - ∞
00322Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - administratie 01/04/2016 - ∞
00323Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00327Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Froidchapelle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00328Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Froidchapelle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00329Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Assesse - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00330Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Assesse - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00331Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Cerfontaine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00332Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Cerfontaine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00333Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00334Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00335Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Beringen - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00336Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Beringen - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00337Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00339Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00340Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00342Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00343Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00344Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00345Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00347Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen - rustpensioenen - last federale staat 01/04/2016 - ∞
00348Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assenede - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00349Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assenede - gemeente -mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00352Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Koekelare - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00354Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00355Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00356Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00358Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Yvoir - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00359Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Yvoir - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00360Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Couvin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00361Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Couvin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00362Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Brakel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00363Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Brakel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00364Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00365Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Ittre - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00367Overlevingspensioenen - conventie - stad Geraardsbergen 01/04/2016 - ∞
00368Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Fleurus - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00369Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Fleurus - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00370Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV- Koksijde - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00371Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Koksijde - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00372Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00373Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00374Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00376Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Donceel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00377Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia-DVV - Donceel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00378Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Aubange - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00380Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Profondeville - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00384Pool der parastatalen - artikel 12bis - 11.40 - Belgisch instituut voor normalisatie 01/04/2016 - ∞
00385Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Aubange - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00389Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Jette - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00390Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Jette - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00391Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Vaux-sur-sure - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00393Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Neupre - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00395Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00396Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00397Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00398Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene -gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00399Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Saint-Georges-Sur-Meuse - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00400Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Saint-Georges-Sur-Meuse - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00401Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00402Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00403Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - DVV - Paliseul - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00404Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Paliseul - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00405Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Paliseul - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00406Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Paliseul - OCMW - mandatarissen. 01/04/2016 - ∞
00407Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00408Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00409Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Evergem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00410Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Evergem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00411Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00412Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00413Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00414Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00415Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente 01/04/2016 - ∞
00416Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente 01/04/2016 - ∞
00417Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00418Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00419Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW 01/04/2016 - ∞
00420Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW 01/04/2016 - ∞
00421Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00423Belgacom - pensioenbonus 2007-2008 01/04/2016 - ∞
00424Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Kortenberg - gemeente -mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00425Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Kortenberg - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00426Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Jalhay - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00427Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Jalhay - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00428Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zulte - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00429Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zulte - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00430Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Etalle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00432Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Etalle - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00434Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00435Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00436Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00438Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lokeren - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00439Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lokeren - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00441Rustpensioenen - indirecte conventie - Dexia-DVV - Lokeren OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00443Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Rumes - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00445Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bertrix - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00449Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Hastiere - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00450Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00451Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00452Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00453Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Martelange - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00458Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Nandrin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00459Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00460Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00461Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00462Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00464Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Virton - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00465Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Virton - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00466Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Langemark-poelkapelle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00467Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Langemark-poelkapelle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00468Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00469Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00470Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00471Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00472Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Helecine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00473Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Helecine - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00474Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - stad - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00475Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - stad - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00476Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00477Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00478Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bievre - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00479Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bievre - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00480Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00481Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00482Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00483Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie- Dexia-DVV - Zele - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00484Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Dentergem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00486Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zonnebeke - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00487Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zonnebeke - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00488Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Bievre - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00490Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Izegem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00491Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Izegem - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00493Vlaams agentschap ondernemen - artikel 12bis 01/04/2016 - ∞
00498Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00499Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00500Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00501Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00502Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00503Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00504Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00506Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knokke-Heist - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00507Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knokke-Heist - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00510Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00511Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00512Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00513Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00514Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00515Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00516Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00517Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00518Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chaumont-Gistoux - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00519Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chaumont-Gistoux - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00520Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Namen - OCMW 01/04/2016 - ∞
00521Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Namen - OCMW 01/04/2016 - ∞
00526Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Ukkel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00527Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Ukkel - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00528Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Doische - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00529Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Doische - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00530Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00531Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00532Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00534Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00535Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00536Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00537Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00538Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Saint-Leger - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00540Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00541Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00542Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Galmaarden - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00543Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Galmaarden - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00546Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00547Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00548Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00549Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00550Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00551Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00552Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW Schaarbeek - ziekenhuis New Paul Brien 01/04/2016 - ∞
00553Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - ziekenhuis New Paul Brien 01/04/2016 - ∞
00558Rustpensioenen - directe conventie - Geraardsbergen - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00559Overlevingspensioenen - directe conventie - Geraardsbergen - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00570Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00571Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00574Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00575Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00585Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00586Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00587Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00593Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00594Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00595Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00597Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Juprelle - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00599Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assesse - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00601Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00602Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00603Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knesselare - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00604Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knesselare - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00605Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - onderwijzend personeel 01/04/2016 - ∞
00606Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - onderwijzend personeel 01/04/2016 - ∞
00607Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00608Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00609Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00610Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00613Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00614Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV -Zemst - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00615Rustpensioenen fonds van de federale politie 01/04/2016 - ∞
00616Overlevingspensioenen fonds van de federale politie 01/04/2016 - ∞
00617Rustpensioenen pool RSZPPO 01/04/2016 - ∞
00618Overlevingspensioenen pool RSZPPO 01/04/2016 - ∞
00619Pool RSZPPO - rustpensioenen - afschaffing IMALSO - 161BIS§1 01/04/2016 - ∞
00620Pool RSZPPO - overlevingspensioenen - afschaffing IMALSO - ART 161BIS§1 01/04/2016 - ∞
00621Pool RSZPPO - rustpensioenen - herstructurering OCMW Wetteren - ART 161BIS§1 01/04/2016 - ∞
00623Pool RSZPPO - pensioensupplementen - conventie Stad Leuven 01/04/2016 - ∞
00624Pool RSZPPO - supplement overlevingspensioenen - conventie stad Leuven 01/04/2016 - ∞
00627Pool RSZPPO - rustpensioenen herstructurering OCMW Geraardsbergen - ART 161BIS §1 01/04/2016 - ∞
00628Pool RSZPPO - Overlevingspensioenen en herstructurering OCMW Geraardsbergen - ART 161BIS,§1 01/04/2016 - ∞
00629Pool RSZPPO - rustpensioenen tussengemeentelijke electriciteitsregie Kampenhout (TEK) - ART 161BIS, §1 01/04/2016 - ∞
00630Pool RSZPPO - overlevingspensioenen tussengemeneentelijke electriciteitsregie Kampenhout (TEK) - ART 161BIS§1 01/04/2016 - ∞
00631Pool RSZPPO - rustpensioencomplement Stad Verviers 01/04/2016 - ∞
00632Pool RSZPPO - rustpensioencomplement stad Brussel 01/04/2016 - ∞
00633Pool RSZPPO - rustpensioenen herstructurering Vorselaar - ART 161BIS 01/04/2016 - ∞
00635Pool RSZPPO - herstructurering HAVI-TV - ART 161BIS 01/04/2016 - ∞
00637Pool RSZPPO - rustpensioencomplement ex-provincie Brabant: Vlaamse Gemeenschapscommissie - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00638Pool RSZPPO - rustpensioencomplement Oostende 01/04/2016 - ∞
00640Pool RSZPPO - provincie Antwerpen - Waarborgen 01/04/2016 - ∞
00641Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Seraing - waarborg 01/04/2016 - ∞
00642Pool RSZPPO - Gemeente Seraing overlevingspensioenen - waarborg 01/04/2016 - ∞
00645Pool RSZPPO - rustpensioenen waarborg Brabant - Waals-Brabant 01/04/2016 - ∞
00647Rustpensioenen Gemeente Ukkel - conventie 01/04/2016 - ∞
00648Overlevingspensioenen gemeente Ukkel - conventie 01/04/2016 - ∞
00649Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Ukkel - waarborg 01/04/2016 - ∞
00650Pool RSZPPO - overlevingspensioenen gemeente Ukkel - waarborg 01/04/2016 - ∞
00651Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Elsene - waarborg 01/04/2016 - ∞
00653Pool RSZPPO - rustpensioenen OCMW Elsene - waarborg 01/04/2016 - ∞
00663Pool RSZPPO - rustpensioenen intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen - Waarborg 01/04/2016 - ∞
00665Rustpensioenen stad Leuven - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00667Rustpensioenen stad Lokeren - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00668Overlevingspensioenen stad Lokeren - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00669Rustpensioenen OCMW Lokeren - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00670Overlevingspensioenen OCMW Lokeren - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00671Rustpensioenen OCMW Verviers - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00672Overlevingspensioenen OCMW Verviers - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00673Rustpensioenen OCMW Brussel (zonder hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00674Overlevingspensioenen OCMW Brussel (zonder hospitalen) rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00675Rustpensioenen OCMW Brussel (hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00676Overlevingspensioenen OCMW Brussel (hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00677Rustpensioenen stad Geraardsbergen - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00678Overlevingspensioenen stad Geraardsbergen - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00679Rustpensioenen gemeente Jette - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00680Overlevingspensioenen gemeente Jette - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00682Rustpensioenen gemeente Molenbeek - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00683Overlevingspensioenen gemeente Molenbeek - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00684Rustpensioenen gemeente Elsene - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00685Overlevingspensioenen gemeente Elsene - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00686Rustpensioenen OCMW Elsene - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00687Overlevingspensioenen OCMW Elsene -rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00688Rustpensioenen gemeente Seraing - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00689Overlevingspensioenen gemeente Seraing - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00690Rustpensioenen OCMW Seraing - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00691Overlevingspensioenen OCMW Seraing - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00692Pool RSZPPO - rustpensioencomplement - lokale politie Hoboken (W30) 01/04/2016 - ∞
00693Pool RSZPPO - rustpensioencomplement lokale politie Turnhout (W31) 01/04/2016 - ∞
00694Pool RSZPPO - rustpensioencomplement lokale politie Marcinelle (W30) 01/04/2016 - ∞
00695Pool RSZPPO - waarborg intercommunale d'incendie de Liège et environs (W19) - rustpensioene 01/04/2016 - ∞
00696Pool RSZPPO - gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen - waarborg (W25) 01/04/2016 - ∞
00697Pool RSZPPO - association intercommunale hospitalière de la Basse Sambre - ART 161BIS (Z07) - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00698Pool RSZPPO - OCMW Charleroi - ART 161BIS (Z08) - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00699Pool RSZPPO - Aquasambre - ART 161BIS§1 (Z09) - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00700Poll RSZPPO - Association intercommunale des eaux - ART 161BIS,§1 (Z10) - rustpensioenen 01/04/2016 - ∞
00701Pool RSZPPO - Compagnie intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies - ART 161BIS,§1 (Z11) 01/04/2016 - ∞
00703Pool RSZPPO - OCMW Charleroi - ART 161BIS §1 (Z08) - overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00704Pool RSZPPO - Association intercommunale des eaux - ART 161BIS,§1 (Z10) - overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00705Pool RSZPPO - Aquasambre - ART 161BIS§1 (Z09) -overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00706Pool RSZPPO - Waarborg intercommunale d'incendie de Liège et environs (W19) - overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00707Bornem - Gemeente - Waarborg (W28) 01/04/2016 - ∞
00708Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -Dexia - Roeselare - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00709Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - Gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00710Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00711Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00712Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - OCMW - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00713Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie Molenbeek - OCMW - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00714Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00716Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Leopoldsburg - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00717Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Leopoldsburg - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00718Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DEXIA-DVV - Leopoldsburg - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00720Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Havelange - Gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00721Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Havelange - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00722Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Silly - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00723Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Silly - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00724Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Neupré - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00726Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Donceel - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00728Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Merbes-le-Chateau - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00731Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Court-Saint-Etienne - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00733Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00734Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00735Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00736Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00737Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay- gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00738Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00739Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay -OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00741Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius/Dexia/DVV - gemeente Deerlijk - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00743Overlevingspensioenen OCMW van Jette - rechtstreekse overeenkomst 01/04/2016 - ∞
00744Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - La Roche en Ardenne - gemeente - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00746Rustpensioenen rechtstreekse conventie Jette - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00748Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - Gemeente - Lincent - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00750Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeente Hamoir - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00752Rustpensioenen - rechtstreekse conventie Ganshoren - gemeentebestuur- - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00753Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie Ganshoren - gemeentebestuur - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00754Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeente Wachtebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00756Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW Kontich - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00761Gewestelijke ontvangers Vlaams Gewest - overlevingspensioenen - artikel 24 01/04/2016 - ∞
00762Rustpensioenen Vlaamse Radio en Televisie (VRT) - rechtstreekse conventie 01/04/2016 - ∞
00763Overlevingspensioenen Vlaamse Radio en Televisie (VRT) - rechtstreekse overeenkomst 01/04/2016 - ∞
00766Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur van Kelmis - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00768Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Sambreville - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00769Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Sambreville - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00770Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Sambreville - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00772Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Sint_Martens-Latem - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00774Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Chaumont-Gistoux - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00776Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Kasterlee - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00777Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Kasterlee - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00779Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Kasterlee - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00781Pool RSZPPO - Association intercommunale des eaux du nord de la province de Namur - art. 161bis§1 (Z13) - overlevingspensioenen 01/04/2016 - ∞
00782Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Hamoir - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00784Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Wachtebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00785Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Wachtebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00786Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Ardooie - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00788Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Erezee - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00790Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ardooie - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00791Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ardooie - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00792rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Erezee - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00793overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Erezee - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00796rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Olne - mandatarissen 01/01/2015 - ∞
00798rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Zwijndrecht - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00799overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Zwijndrecht - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00800rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Wortegem-petegem - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00801overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Wortegem-petegem - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00802rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ninove - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00803overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ninove - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00806rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Courcelles - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00810pool RSZPPO - rustpensioenen OCMW Ukkel - waarborg 01/04/2016 - ∞
00812rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Koekelare - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00813overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Koekelare - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00814rijksdienst voor arbeidsvoorziening - artikel 12bis 01/04/2016 - ∞
00815rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Deinze (ex-Deinze) - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00816overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Deinze (ex-Deinze) - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00817rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Thimister-clermont - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00818overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Thimister-clermont - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00819rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Thimister-clermont - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00821agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - art 12bis 01/04/2016 - ∞
00822strategische adviesraad voor cultuur, jeugd, sport en media (sarc) - art 12bis 01/04/2016 - ∞
00823agentschap voor geografische informatie Vlaanderen - art 12bis 01/04/2016 - ∞
00824rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Heuvelland - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00825overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Heuvelland - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00826rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - Profondeville - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00828rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - Beringen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00829overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - Beringen - OCMW - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00830rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Somme-leuze - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00832birb belgisch interventie-en restitutiebureau - artikel 12bis 01/04/2016 - ∞
00833rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Chastre - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00834overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Chastre - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00835rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Oostrozebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00836overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Oostrozebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00837rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Oostrozebeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00839rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Merelbeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00841rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Merelbeke - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00843rustpensioenen - complement hypotheekbewaarders FOD financiën 01/04/2016 - ∞
00844overlevingspensioenen - complement hypotheekbewaarders FOD financien 01/04/2016 - ∞
00845stad Tienen - rustpensioenen - rechtstreekse conventie - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00846stad Tienen - overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - administratief personeel 01/04/2016 - ∞
00847rustpensioenen - gemeente Putte - rechtstreekse conventie - mandatarissen 01/04/2016 - ∞
00848overlevingspensioenen - gemeente Putte - rechtstreekse conventie - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00849rustpensioenen - OCMW Saint-georges-sur-meuse - onrechtstreekse conventie - mandatarissen - Belfius 01/01/2017 - ∞
00851rustpensioenen - OCMW Wortegem-petegem - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00852overlevingspensioenen - OCMW Wortegem-petegem - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00853OCMW Tienen - rustpensioenen - rechtstreekse conventie - administratief personeel 01/01/2017 - ∞
00855rustpensioenen - OCMW Opwijk - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00859rustpensioenen - OCMW Bocholt - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00863OCMW Putte - rustpensioenen - rechtstreekse conventie - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00865rustpensioenen - gemeente Musson - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00866overlevingspensioenen gemeente Musson - onrechtstreekse conventie - Belfius 01/01/2017 - ∞
00867rustpensioenen - OCMW Musson - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00869rustpensioenen - gemeente Bullingen - onrechtstreekse conventie - Belfius - mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00870overlevingspensioenen gemeente Bullingen - onrechtstreekse conventie - Belfius 01/01/2017 - ∞
00871rustpensioenen - OCMW Bullingen - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00872overlevingspensioenen OCMW Bullingen - onrechtstreekse conventie - Belfius 01/01/2018 - ∞
00873waterwegen en zeekanaal - artikel 12bis 01/01/2017 - ∞
00874rustpensioenen - gemeentebestuur Chiny - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00875overlevingspensioenen - gemeentebestuur Chiny - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2017 - ∞
00876rustpensioenen - gemeentebestuur Lichtervelde - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00877overlevingspensioenen - gemeentebestuur Lichtervelde - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00878rustpensioenen - OCMW Walcourt - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00879overlevingspensioenen - OCMW Walcourt - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00880rustpensioenen - gemeentebestuur Sint-martens-latem - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00881overlevingspensioenen - gemeentebestuur Sint-martens-latem - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00882rustpensioenen - gemeentebestuur Braine l'alleud - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00883overlevingspensioenen - gemeentebestuur Braine l'alleud - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00885rustpensioenen - gemeentebestuur Kortenaken - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00886overlevingspensioenen - gemeentebestuur Kortenaken - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00887rustpensioenen - OCMW Kortenaken - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00889rustpensioenen - gemeentebestuur Hemiksem - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00890overlevingspensioenen - gemeentebestuur Hemiksem - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00891rustpensioenen - OCMW Hemiksem - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00893rustpensioenen - gemeentebestuur Faimes - onrechtstreekse conventie - Belfius mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00895rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Momignies - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00896overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Momignies - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00897ggpi - rustpensioenen vlaamse radio en televisie (vrt) - rechtstreekse overeenkomst 01/01/2018 - ∞
00899rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Mesen - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00900overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Mesen - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00901rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Westerlo - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00902overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Westerlo - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00903rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Westerlo - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00904overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Westerlo - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00907rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Eupen - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00909rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Sprimont - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00911rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Sprimont - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00913rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Eupen - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00916rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Kaprijke - mandatarissen 01/01/2018 - ∞
00918rustpensioenen stad Leuven - waarborg gedragen door stad Leuven - gesolidariseerd pensioenfonds 01/01/2018 - ∞
00919overlevingspensioenen stad Leuven - waarborg gedragen door stad Leuven - gesolidariseerd pensioenfonds 01/01/2018 - ∞
00262overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dvv - erpe-mere - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00277sociale voordelen - fod justitie - aanvullende pensioenen 01/01/2019 - ∞
00280sociale voordelen - fod arbeid - aanvullende pensioenen 01/01/2019 - ∞
00282sociale voordelen - fod gezondheidszorg - aanvullende pensioenen 01/01/2019 - ∞
00324overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie -axa- ocmw schaarbeek - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00341rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - wasseiges - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00357overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - heers - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00422overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - sint-pieters-woluwe - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00447rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - bertrix - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00455rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - martelange - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00463overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - hooglede - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00489overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - bievre - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00544rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - galmaarden - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00579overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - elsene - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00596overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - floreffe - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00659pool rszppo - rustpensioenen ocmw sint-agatha-berchem - waarborg 01/01/2019 - ∞
00719overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - dexia-dvv - leopoldsburg - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00764w44 - waarborg - association de pouvoirs publics chr sambre et meuse 01/01/2019 - ∞
00778rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - ocmw kasterlee - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00789overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur erezee - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00808rustpensioenen - rechtstreekse conventie - ukkel - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00857rustpensioenen - gemeente bocholt - onrechtstreekse conventie - belfius - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00861rustpensioenen - gemeente anthisnes - onrechtstreekse conventie - belfius - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00892overlevingspensioenen - ocmw hemiksem - onrechtstreekse conventie - belfius mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00920rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeente steenokkerzeel - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00921overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeente steenokkerzeel - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00922rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - ocmw chiny - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00924rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - mesen - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00926rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - cpas olne - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00928rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - cpas couvin - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00930rustpensioenen - ocmw yvoir - onrechtstreekse conventie - belfius mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00932rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur eghezee - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00933overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur eghezee - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00934rustpensioenen - ocmw eghezee - onrechtstreekse conventie - belfius mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00936rustpensioenen - ocmw leglise - onrechtstreekse conventie - belfius mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00938rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur marchin - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00940rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur écaussinnes - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00941overlevingspensioenen - ontrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur écaussinnes - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00942rustpensioenen - ocmw écaussinnes - onrechtstreekse conventie - belfius mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00944rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur tinlot - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00945overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - gemeentebestuur tinlot - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00946rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - pelt (ex-neerpelt) - gemeente - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00948rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - pelt (ex-neerpelt) - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00951overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - pelt - gemeente - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00958rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - deinze (ex-nevele) - gemeente - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00960rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - deinze (ex-nevele) - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00962op oostende - waarborg tgv tantieme 1/50 voor vastbenoemde personeelsleden voor 31/11/1984 (gb+ocmw+ziekenhuis) 01/01/2019 - ∞
00963op provincie antwerpen - waarborg tgv preferentieel pensioenregime 01/01/2019 - ∞
00983rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - belfius - juprelle - ocmw - mandatarissen 01/01/2019 - ∞
00980Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Drogenbos - Ocmw - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
00995Ocmw Seneffe - Rustpensioenen - Rechtstreekse Conventie - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01005Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Deinze - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01006Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Deinze - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01009Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Rotselaar - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01010Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Rotselaar - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01011Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Rotselaar - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01013Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Zaventem - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01014Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Zaventem - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01015Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Zaventem - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01016Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Zaventem - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01017Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Zaventem - Statutair 01/01/2020 - ∞
01018Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Zaventem - Statutair 01/01/2020 - ∞
01019Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Zaventem - Statutair 01/01/2020 - ∞
01020Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Zaventem - Statutair 01/01/2020 - ∞
01021Syntra - Herstructurering 1-1-2021 - Artikel 12bis§1 01/01/2020 - ∞
01022Rustpensioenen - Rechtstreekse Conventie - Lasne - Ocmw - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01024Rustpensioenen - Ocmw Rouvroy - Onrechtstreekse Conventie - Belfius Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01026Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Aalter - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01027Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Gemeentebestuur Aalter - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01028Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Aalter - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01029Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Aalter - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01030Gesolidariseerd Pensioenfonds Rszppo - Gewestelijke En Intercommunale Politieschool (G.I.P.) - Rustpensioenen 01/01/2020 - ∞
01032Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Marchin - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01034Rustpensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Lichtervelde - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞
01035Overlevingspensioenen - Onrechtstreekse Conventie - Belfius - Ocmw Lichtervelde - Mandatarissen 01/01/2020 - ∞