Bron DWH_VUTG_KB_Bet_Berekende_Rechten

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Naam

DWH_VUTG_KB_Bet_Berekende_Rechten

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen in 2014 overgeheveld naar de regio's. Vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag effectief overgenomen.

De verschillende regio's hebben ook hun eigen kinderbijslagsysteem uitgewerkt. Die systemen zijn volgens de onderstaande data van toepassing:

  • Vlaanderen: 01/01/2020
  • Wallonië: 01/01/2020
  • Brussel: 01/01/2020
  • Duitstalige gemeenschap: 01/01/2019

Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder refertejaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en diens begunstigden).
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretisch verschuldigde bedragen en de reëel uitbetaalde kinderbijslag aan de begunstigde).

Dit bestand geeft de berekende rechten per kind weer. Er wordt ook een onderscheid gemaakt naar de verschillende berekeningsgroepen (bv: basisbedrag, leeftijdstoeslag, sociale toeslag,...).

Periodiciteit

De gegevens van de Vlaamse Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de refertemaand.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de berekening van één bedrag per kind en per betalingsgroep.

Structuur

Door de verschillende betalingen per kind op te tellen, kom je op het theoretische bedrag waar het kind recht op heeft.

Bijzonderheden/opmerkingen

Er zijn ook regularisaties aanwezig in het bestand. Een regularisatie doet zich voor wanneer er initieel te veel berekend/uitbetaald was. Het gaat hier dus om een negatief bedrag.

Links

De website van het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket.