Variabele: Aantal eenheden van loopbaan

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal eenheden van loopbaan

Afkorting

aantal_eenheden_loopbaan

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Sommatie van de tellers voor de 3 verschillende regimes. Met andere woorden, de som van de variabelen ‘teller_zelf_eenheid_loopbaan’, ‘teller_wn_voll’ en ‘teller_openbaar’.   

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt uitgedrukt in dagen of jaren. Indien de ingangsdatum (of variabele ingangsdatum_rustp_partner in geval van overlevingspensioentype afgeleide 1) groter is dan 2015 wordt de variabele uitgedrukt in dagen en anders in jaren.

Internationale compatibiliteit

/