Bron Crise_énergétique_ONEM_chômage_temporaire

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Naam

Crise_énergétique_ONEM_chômage_temporaire

Geldigheidsperiode

01/10/2022 - 30/06/2023

Coverage/scope

Het finale bestand bevat per refertemaand X alle personen die tijdens de periode 1/X+1 tot en met 10/X+4 een uitkering tijdelijke werkloosheid hebben ontvangen omdat zij in die maand X tijdelijk werkloos waren ingevolge de energiecrisis.

 
 

 

 

Periodiciteit

Maandelijks (echter enkel voor de refertemaanden waarin de maatregel tijdelijke werkloosheid ingevolge de energiecrisis geldt).

Observatie eenheid

/

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

De indicatie of iemand van een volledige dan wel een halve uitkering geniet ontbreekt in dit bestand en kan bijgevolg niet aangeboden worden.

De aanlevering van de data gebeurt in verschillende fasen, nl. bij de beschikbaarheid van de eerste, de tweede, de derde en de vierde betaling (indieningsmaand). Maandelijks zal de RVA voor elke refertemaand de recentste situatie van de globale betalingen aanleveren. Bijvoorbeeld: De eerste betalingen voor de refertemaand maart waren beschikbaar eind april. De volgende betalingen zijn beschikbaar einde mei, einde juni, einde juli,… In het kader van deze studie beperken we ons voor elke refertemaand tot de eerste 4 betalingen (indieningsmaanden).

De aanlevering van de bestanden gebeurt als volgt:

Eerst stuurt de RVA voor een bepaalde refertemaand X de eerste betalingen naar de KSZ door. Zodra de tweede betaling beschikbaar is, geeft de RVA opnieuw het volledige bestand van de refertemaand X door, ditmaal aangevuld met de gegevens van de tweede betaling. We doen dit om dubbeltellingen te voorkomen. Voorbeeld: de uitbetalingsinstelling heeft bij de eerste betaling de toeslag niet betaald, en doet dit bij de 2de betaling. Er zullen dus veel werknemers zijn voor wie er opnieuw een betaling werd verricht voor de refertemaand X met een bedrag, maar zonder dagen. In het nieuwe bestand van de refertemaand X geeft de RVA deze werknemers slechts één keer door en worden de dagen en bedragen van beide betalingen bij elkaar opgeteld.

Het nieuwe bestand vervangt telkens het vorige doorgestuurde bestand.

Voor alle maanden werden de 4 indieningsmaanden ontvangen.

De gegevens in dit tijdelijke bestand verschillen enigszins van de gegevens in het structurele bestand dat door de RVA wordt  geleverd:

  1. 1. De gegevens in dit tijdelijke bestand zijn vóór verificatie (in tegenstelling tot de variabele RAISCT van het structurele bestand)
  2. 2. de ASR5-filter en de filter van de kennisgevingen RVA werden hier toegepast.

Kennisgeving RVA: mededeling die door de werkgever verplicht voorafgaandelijk aan de RVA wordt ingediend, en waarin de werkgever aangeeft dat hij voor de aangevraagde periode beroep zou kunnen doen op TW energie.

ASR5: de aangifte van tijdelijke werkloosheid door de werkgever, op basis waarvan de uitbetalingsinstelling tot betaling mag overgaan. In de ASR5 wordt geen aparte code voorzien die TW energie aangeeft. Daarom maken we gebruik van de kennisgeving RVA. Wanneer de refertemaand in de ASR5 gelegen is in de aangevraagde periode vermeld in de (goedgekeurde) kennisgeving, wordt de TW voor economische redenen of schorsing bedienden beschouwd als TW energie. 

Links

https://www.onem.be/fr