Variabele: Nummer ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Nummer ongeval

Afkorting

NRMAP

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het nummer van de rechthebbende.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AYD_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

Indien NRMAP kleiner is dan 51, dan gaat het om een slachtoffer en is NRMAP gelijk aan het nummer van het ongeval.

Indien NRMAP gelijk is aan of groter is dan 51, dan gaat het om een rechthebbende en is NRMAP gelijk aan het nummer van de rechthebbende.

Internationale compatibiliteit

/