Variabele: Bijdrage educatief verlof

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage educatief verlof

Afkorting

Cotedu

Thema

Bijdragen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bedrag van de bijdrage voor educatief verlof.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Werknemers van de privé-sector kunnen met behoud van hun loon afwezig zijn van het werk om bepaalde algemene of beroepsopleidingen te volgen. Dit verlof wordt deels gefinancierd door het Rijk en deels door een bijdrage ten laste van de werkgevers. Vervangen door Contributioncode 'Patedu'.

Internationale compatibiliteit

/