Variabele: Bezoldiging

Een verbetering voorstellen

Naam

Bezoldiging

Afkorting

Bezoldiging

Thema

Loon, Loopbaan

Definitie/omschrijving

De bezoldiging die door de werkgever werd uitbetaald voor de gewerkte dagen in het betrokken loopbaanjaar

Bron

DWH_SIGEDIS_VarDer

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het betreft een afgeleide variabele die gebaseerd is op de bestanden DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période.
  • Deze variabele bevat de bezoldigingen die door de werkgever werden uitbetaald voor de gepresteerde dagen. Het fictief loon dat wordt gehanteerd bij de pensioenberekening (bij de gelijkgestelde dagen) is niet inbegrepen in deze variabele.
  • Om de bezoldiging van arbeiders en bedienden vergelijkbaar te maken, werd het enkel vakantiegeld van de arbeiders mee in rekening genomen (bezoldiging * 1.08).

Internationale compatibiliteit

/