Variabele: Code alleenstaande

Een verbetering voorstellen

Naam

Code alleenstaande

Afkorting

Code_alleenstaande

Thema

Gezinsgegevens, Pensioenen, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of het rustpensioen werd berekend op basis van het tarief alleenstaande of het tarief gezin.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is alleen van toepassing op rustpensioenen uitgekeerd door de RVP en op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden. De RVP is de uitbetalende instelling voor de rustpensioenen in het werknemer- en zelfstandigenstelsel. Bij de overige uitbetaalde voordelen krijgt deze variabele steeds een waarde '2' (= alleenstaande).
  • Het rustpensioen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel wordt berekend op basis van het gezinsbedrag of het bedrag als alleenstaande.
  • Het gezinspensioen wordt vastgesteld door de geherwaardeerde lonen met 75% te vermenigvuldigen. Voor het pensioen als alleenstaande wordt het geherwaardeerde loon met 60% vermenigvuldigd.
  • De gegevens van het Pensioenkadaster zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.
  • De variabele code_alleenstaande is voor de jaren 2012 tot en met 2016 weinig betrouwbaar. Als alternatief kan gebruikt gemaakt worden van de variabele code_gezinslast.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Waarde niet meegedeeld 01/04/2016 - ∞
1Gezin 01/04/2016 - ∞
2Alleenstaande 01/04/2016 - ∞