Variabele: Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling

Afkorting

CPOSTOCCNORM

Thema

Arbeidsongeval, Werkgever

Definitie/omschrijving

Duidt de plaats aan waar de werknemer gewoonlijk zijn functie uitoefent.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " Cpwerk " voor de periode vóór 01/01/2005.

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

/