Variabele: Hoedanigheid van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid van de entiteit

Afkorting

authorization_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de hoedanigheid die van toepassing is op de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
16Ambachtsonderneming 01/01/1954 - ∞
40Vervangend ondernemer 01/01/2010 - ∞
70Werkgever RSZ 01/01/1954 - ∞
75Buitenlandse aannemer van werken in onroerende staat 01/01/2009 - ∞
84Onderworpen aan btw 01/01/1954 - ∞
85Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner 01/01/1985 - ∞
86Belastingsplichtige van de bedrijfsvoorheffing 01/01/2012 - ∞
88Eigenaar van een onroerend goed 01/01/1993 - ∞
89Vrijgesteld van BTW als zelfstandige groepering 01/01/1980 - ∞
90Tax-on-web Mandataris 01/01/2019 - ∞
293Handelsonderneming 01/01/1954 - ∞
294Werkgever RSZPPO 01/01/1954 - ∞
295Inschrijvingsplichtige onderneming 01/01/2012 - ∞
300Aanbestedende overheid 01/01/1954 - ∞
310Eigenaar certificatenportefeuille (VREG) 01/01/2016 - ∞
330Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013) 01/01/1988 - ∞
340Bekendgemaakt in het kader van een notariële akte 01/01/1990 - ∞
350Buitenlandse inner ontvangstbewijs-getuigschrift (RIZIV) 01/01/2009 - ∞
360Lid van een bestuursorgaan 01/01/1978 - ∞
370Partij bij een grensoverschrijdende fusie/splitsing 01/01/1998 - ∞
380Entiteit die een openbaar beroep doet op het spaarwezen 01/01/1984 - ∞
390Declarant bij SIGEDIS 01/01/2007 - ∞
500 Niet-handelsonderneming naar privaat recht 01/01/1954 - ∞