Variabele: KBO-nummer - functie uitvoerende entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

KBO-nummer - functie uitvoerende entiteit

Afkorting

function_executingenterprise

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van de entiteit die een functie uitoefent binnen de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/