Variabele: Bedrag van de interesten en boetes

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de interesten en boetes

Afkorting

Montant_frais_interet_et_amende

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Duidt het totaalbedrag aan betaalde boetes en interesten aan (voor een bepaald INSZ/schadegeval) tijdens het boekjaar waarvoor de informatie wordt meegedeeld.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/