Variabele: Gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Gelijkgestelde dagen

Afkorting

Gelijkgestelde_dagen

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume, Loopbaan

Definitie/omschrijving

Het aantal gelijkgestelde dagen in het betrokken loopbaanjaar

Bron

DWH_SIGEDIS_VarDer

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het betreft een afgeleide variabele die gebaseerd is op de bestanden DWH_SIGEDIS_Inscription en DWH_SIGEDIS_Période.
  • De bepaling van de gelijkgestelde dagen is gebaseerd op de omzettingsregels die de RVP toepast bij de pensioenberekening.
  • Deze variabele werd voor alle loopbaanjaren omgezet in een 6 dagen week.
  • Het maximaal aantal gelijkgestelde dagen per loopbaanjaar is 312.

Internationale compatibiliteit

/