Variabele: Begindatum erkenning van de handicap

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum erkenning van de handicap

Afkorting

date_start_recon

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Begindatum van de erkenningsperiode van de handicap

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Bij de Verhoogde kinderbijslag - oude en nieuwe wetgeving kunnen er periodes van erkenning van de handicap voorkomen die elkaar overlappen. Wanneer er een herziening van de erkenning van de handicap plaatsvond, werd in bepaalde gevallen de vorige periode niet afgesloten waardoor de periodes elkaar kunnen overlappen.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet, Verhoogde KB nieuwe wet, IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/