Variabele: Kwartaal van de 1e inschrijving in het Rijksregister

Een verbetering voorstellen

Naam

Kwartaal van de 1e inschrijving in het Rijksregister

Afkorting

Q_INIT

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het kwartaal waarop de variabele YYQ_FST (jaar en kwartaal 1e inschrijving in het Rijksregister) betrekking heeft. De variabele wordt uitgedrukt in een numerieke waarde te tellen vanaf het eerste kwartaal waarvoor er data beschikbaar zijn, zijnde 2022Q1.

Bron

Réfugiés_Ukraine_STATBEL

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2022

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/