Variabele: Hoedanigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid

Afkorting

Hoed

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van de hoedanigheid (zelfstandige, helper)

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het betreft steeds de hoedanigheid van het laatst gekende kwartaal van het jaar. Indien er in de loop van het jaar een wijziging heeft plaatsgevonden, is de vorige hoedanigheid dus niet gekend.
  • Het onderscheid tussen helpers en meewerkende echtgeno(o)ten is vooral van belang voor bijdrageberekening. De arbeidsmarktpositie van beiden verschilt niet; het gaat in beide gevallen om werkenden.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Zelfstandige met hoofdberoep 01/01/1997 - 31/12/1997
1Zelfstandig 01/01/1997 - ∞
2Helper 01/01/1997 - ∞
3Zelfstandig 01/01/1997 - ∞
4Helper 01/01/1997 - ∞ Helper - meewerkende echtgeno(o)t(e)
5Inkomen niet actief lid feitelijke vereniging 01/01/1997 - 31/12/1997
6Familieleden - echtgeno(o)t(e) 01/01/1997 - 31/12/1997