Variabele: RSZPPO-aansluitingsnummer

Een verbetering voorstellen

Naam

RSZPPO-aansluitingsnummer

Afkorting

NOSSRegistrationNbr

Thema

Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het RSZ-nummer (dit is het identificatienummer van de werkgever) in het oorspronkelijke formaat waarin het was opgenomen in de RSZPPO/DIBISS-data.

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 29/02/2024

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Bij de integratie van de RSZPPO/DIBISS-data in de gegevens van de RSZ in 2017, was er een overlap tussen RSZ-nummers van organisaties afkomstig uit de oude RSZ-data en RSZ-nummers van organisaties afkomstig uit de oude RSZPPO/DIBISS-data.

Om deze overlap weg te werken, werden de RSZ-nummers van organisaties die oorspronkelijk uit de RSZPPO/DIBISS-data kwamen aangepast. De variabele NOSSRegistrationNbr bevat het RSZ-nummer in haar oorspronkelijke formaat zoals het was opgenomen in de RSZPPO/DIBISS-data.

Internationale compatibiliteit

/