Variabele: Fictieve Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Fictieve Nace-code

Afkorting

NaceFictEtab

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de lokale vestigingseenheid volgens de eigen indeling van de RSZ, op basis van de Nace-Bel-nomenclatuur

Bron

DWH_ONSS_StatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/04/2007 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hier om Nace Rev. 1.1.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
10Winning van energiehoudende delfstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
14Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
16Vervaardiging van tabaksprodukten 01/04/2007 - 31/12/2007
17Vervaardiging van textiel 01/04/2007 - 31/12/2007
18Vervaardiging van kleding en bontnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
20Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 01/04/2007 - 31/12/2007
01Landbouw, jacht en aanverwante diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
02Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
05Visserij, visteelt en diensten in verband met de visserij en de visteelt 01/04/2007 - 31/12/2007
15.0Vervaardiging van voedingsmiddelen (behalve dranken) 01/04/2007 - 31/12/2007
15.9Vervaardiging van dranken 01/04/2007 - 31/12/2007
19.0Leernijverheid (behalve schoeisels) 01/04/2007 - 31/12/2007
19.3Vervaardiging van schoeisel 01/04/2007 - 31/12/2007
21Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 01/04/2007 - 31/12/2007
22Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 01/04/2007 - 31/12/2007
23Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen 01/04/2007 - 31/12/2007
24Vervaardiging van chemische producten 01/04/2007 - 31/12/2007
25.1Rubbernijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
25.2Kunststofnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
26.0Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (behalve glas) 01/04/2007 - 31/12/2007
26.1Vervaardiging van glas en glaswerk 01/04/2007 - 31/12/2007
27Vervaardiging van metalen in primaire vorm 01/04/2007 - 31/12/2007
28Vervaardiging van producten van metaal 01/04/2007 - 31/12/2007
29Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 01/04/2007 - 31/12/2007
30Vervaardiging van kantoormachines en computers 01/04/2007 - 31/12/2007
31Vervaardiging van elektrische machines en apparaten 01/04/2007 - 31/12/2007
32Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur 01/04/2007 - 31/12/2007
33Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 01/04/2007 - 31/12/2007
34Vervaardiging en assemblage van auto's, aanhangwagens en opleggers 01/04/2007 - 31/12/2007
35Vervaardiging van overige transportmiddelen 01/04/2007 - 31/12/2007
36.0Vervaardiging van meubels; overige industrie (behalve diamant) 01/04/2007 - 31/12/2007
36.221Bewerking van diamant 01/04/2007 - 31/12/2007
37Recycling 01/04/2007 - 31/12/2007
40Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en water 01/04/2007 - 31/12/2007
45Bouwnijverheid 01/04/2007 - 31/12/2007
50Groot- en detailhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen 01/04/2007 - 31/12/2007
51Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen 01/04/2007 - 31/12/2007
52Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 01/04/2007 - 31/12/2007
55Hotels en restaurants 01/04/2007 - 31/12/2007
60Vervoer en vervoersondersteunende activiteiten; reisbureaus 01/04/2007 - 31/12/2007
64Post en telecommunicatie 01/04/2007 - 31/12/2007
65Financiële instellingen 01/04/2007 - 31/12/2007
66Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen 01/04/2007 - 31/12/2007
67Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 01/04/2007 - 31/12/2007
70Verhuur en handel in onroerende goederen 01/04/2007 - 31/12/2007
71Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 01/04/2007 - 31/12/2007
72Informatica en aanverwante activiteiten 01/04/2007 - 31/12/2007
73Speur- en ontwikkelingswerk 01/04/2007 - 31/12/2007
74Overige zakelijke dienstverlening 01/04/2007 - 31/12/2007
75Openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering 01/04/2007 - 31/12/2007
80Onderwijs 01/04/2007 - 31/12/2007
85Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 01/04/2007 - 31/12/2007
90Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 01/04/2007 - 31/12/2007
91Diverse verenigingen 01/04/2007 - 31/12/2007
92Recreatie, cultuur en sport 01/04/2007 - 31/12/2007
93Overige diensten 01/04/2007 - 31/12/2007
95Particuliere huishoudens met werknemers 01/04/2007 - 31/12/2007
99Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/04/2007 - 31/12/2007
998Slecht gedefinieerde activiteiten 01/04/2007 - 31/12/2007